Domácího násilí na Karlovarsku přibývá, brutalitu často nahlásí děti

 V Karlovarském kraji rapidně vzrostl počet odhalených případů domácího násilí. Pod policejním dohledem už letos muselo z bytu 90 hrubiánů, kteří si vylili zlost na partnerce. To je o 11 více než za celý rok 2010.
   
    Bité ženy však bývají často tak pasivní, že místo nich se role oznamovatelů trestných činů v poslední době ujímají svědkové domácího násilí – děti. Volají policii a hlásí: Přijeďte, táta bije mámu.

    Posledních deset případů, ve kterých policie vykázala útočníka z domu, nahlásily právě děti ve věku od čtrnácti do šestnácti let.

    "V krizových situacích bývají děti zmatené. Maminka pláče, je zraněná, táta na ni křičí, bije ji, ale ona ho dál omlouvá a nic proti němu neudělá," říká Kateřina Štěpánková, psycholožka a vedoucí Intervenčního centra, které v kraji obětem domácího násilí radí a pomáhá.

    "V posledních dvou třech letech se setkáváme s velkou brutalitou," připouští psycholožka.


    Pasivita oběti je velké zlo

    Společnost se v poslední době staví k těmto jevům mnohem pozorněji. "Příbuzní a sousedé podporují oběti, aby problémy odborně řešily. I kvůli dětem stojí za to, neházet flintu do žita, nastavit ve vztahu nové hranice," míní.

    "Pokud je oběť aktivní, domácí násilí se minimalizuje. Když ale zůstává v koloběhu pasivní, násilí narůstá," konstatuje psycholožka.

    Rozbuškou přitom bývá cokoliv. Třeba i to, že se v ledničce svítí, nebo oběd, který manželovi nechutná. Často se za násilím v rodině skrývá nezřízené pití alkoholu, ale i skrytá psychiatrická diagnóza.

bz MF DNES


    Zdroj: http://vary.idnes.cz/domaciho-nasili-na-karlovarsku-pribyva-brutalitu-casto-nahlasi-deti-1ik-/vary-zpravy.aspx?c=A110816_121419_vary-zpravy_sou

 

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009