DONA LINKA – 10 LET NONSTOP PROVOZU (11. 9. 2001 – 11. 9. 2011)

Deset let nepřetržitého provozu slaví linka DONA, kterou provozuje Bílý kruh bezpečí. Den zahájení jejího provozu se navždy bude krýt se vzpomínkou na teroristický útok v New Yorku.  Tak fatální datum bylo náhodně zvoleno pro start nové krizové linky. Během tiskové konference a slavnostního zahájení provozu v roce 2001 se ze sálu začali vytrácet novináři. Jako první dostávali informace o situaci v New Yorku a museli se okamžitě vrátit do redakcí.  Veškeré zpravodajství bylo na několik týdnů zaměřeno na jediné téma. Díky předchozí celostátní kampani (700 billboardů) nová linka telefonické krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím přijímala jeden hovor za druhým. K desetiletému výročí DONA linka eviduje více než 37 tisíc volání z celé ČR a výjimkou nejsou ani volání o pomoc ze zahraničí. Linka není bezplatná a možná i proto není zneužívána. Jen v roce 2010 bylo její číslo 2 51 51 13 13 vytočeno 4102 krát, což je více než dlouhodobý roční průměr.

DONA linka je úzce specializovanou linkou důvěry. Je vstupní branou do systému pomoci, který začal fungovat díky přijetí zákona na ochranu před domácím násilím. To vše poskytuje volajícím v čase, který si sami zvolí, diskrétně a prostřednictvím týmu odborných konzultantů. Během deseti let DONA linka přispěla k řešení tisíců případů násilí mezi blízkými osobami žijícími ve společném obydlí, ve kterém jsou nedobrovolnými pozorovateli násilí často i malé děti. Oběti sdělují, že na této lince mohly poprvé o svém trápení mluvit s kompetentní osobou, dostaly praktické rady, instrukce k zajištění svého bezpečí a byly motivovány k osobnímu kontaktu s místem pomoci ve svém regionu. Na lince také poměrně často konzultují konkrétní případy i profesionálové, například lékaři, sociální pracovníci, advokáti, starostové, ale i policisté.   

V jednom z prvních telefonátů volala na DONA linku starší žena, aby upozornila na alarmující situaci v rodině sousedů. „Manželé v mém sousedství spolu moc nekomunikují, děti mohou ven jen po setmění, mají zakázáno s kýmkoli mluvit. Matka je izoluje od okolí, moc na ně nedbá a děti jsou velmi smutné.“  Volající byla svědkem situace, kdy matka za velikého křiku na ulici pozdě večer jedno dítě hrubě mlátila. Po dohodě s provozovatelem linky byla informace neprodleně předána příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí k prošetření situace.   

Odborně vyškolení konzultanti musí umět reagovat na každý telefonát, trpělivě naslouchat, dobře se ptát a zjistit, co se skutečně děje a zda nehrozí bezprostřední útok ze strany blízké osoby.   Stejně tak rychle a správně se musí umět konzultant rozhodnout, jaký postup doporučí, případně jakou aktivitu bude iniciovat.   Více než třetina volání souvisí s tzv. horkou fází domácího násilí, kdy ohrožená osoba volá bezprostředně po incidentu. Tato volání jsou výrazně zatížena emocemi, pláčem, pocity strachu a bezmoci. Většina telefonicky řešených útoků (93 %) je kombinací fyzického a psychického násilí. V kritických situacích DONA linka zprostředkovala okamžitý zásah policie nebo výjezd rychlé záchranné služby.

Dona linka disponuje rozsáhlým permanentně aktualizovaným adresářem služeb na území celého státu, od policie přes intervenční centra až po azylové domy.  Konzultant na lince je schopen například v noci či o víkendu informovat volajícího policistu o azylovém zařízení v jakémkoliv kraji nebo městě republiky. V náročném nonstop provozu se střídá třicet konzultantů Bílého kruhu bezpečí. Nepřetržitý provoz DONA linky před deseti lety pomohl nastartovat a v prvních letech provozovat soukromý dárce. Za tento projekt obdržel dárce prestižní cenu Bona Via.  Dnes je DONA linka podporována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.  Know how této specializované „horké linky“ je stále středem pozornosti odborníků ze zahraničí., neboť mnoho států se takovou službou nemůže pochlubit. Zakladatelé DONA linky v roce 2000 obdivovali podobnou celostátní linku v USA, která sídlí v Houstonu a její detašované pracoviště v New Yorku. Dnes mohou s hrdostí návštěvám ze zahraničí podobné inspirativní podněty předvést s desetiletou zkušeností.

Ani po deseti letech nemůžeme být se situací v našich domácnostech a domovech spokojeni. Příkladem může být nedávné volání o pomoc ženy s dětmi. Ta kolem půlnoci utekla z domu po fyzickém napadení manželem. Jednu noc strávila v krizovém centru,  po návratu se s manželem zkusila domluvit na rozvodu. Manžel krátce na to změnil názor a ženu znovu zbil a spolu s dětmi ji vyhodil z bytu. Teprve tehdy zavolala na DONA linku, která jí zprostředkovala azylové ubytování, posílila její kompetence v kontaktu s policií, motivovala ji k osobní konzultaci situace v poradně Bílého kruhu bezpečí a nabídla jí krátkodobou psychoterapii.

Centrála Bílého kruhu bezpečí

www.donalinka.cz

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.