DONA linka přijala téměř 45 000 volání od svého vzniku

Dne 11. září 2001 začala přijímat první hovory DONA linka, specializovaná linka telefonické krizové pomoci pro oběti domácího násilí. Zřizovatel Bílý kruh bezpečí, o. s., ji uvedl do nonstop provozu s podporou silného sociálního investora, s podporou odborné veřejnosti a osobním zapojením aktivních členů Poradny BKB v Praze.

DONA linka za dvanáct let nepřetržitého provozu přijala 44 439 volání. Z nich více než 65 % tvoří hovory s konzultacemi k řešení incidentů s charakterem domácího násilí nebo trestné činnosti. Tuto specializovanou linku důvěry obsluhuje tým 28 vyškolených konzultantek a konzultantů. Zvládají jak telefonickou krizovou intervenci, tak i odborné sociální poradenství specifické pro oběti domácího násilí a trestné činnosti, svědky a pozůstalé po obětech závažné trestné činnosti. Určitou zárukou kvality činnosti týmu je skutečnost, že třetina personálu na lince pracuje od zahájení provozu a má tak bohatou praxi. Sedmnáct konzultantek a tři konzultanti jsou současně aktivními poradci či členy Bílého kruhu bezpečí.

DONA linka je součástí celostátní sítě pracovišť Bílého kruhu bezpečí a plní také důležitou roli jednoho ze vstupních míst do systému poskytování psychologické pomoci a právních informací zvlášť zranitelným obětem trestné činnosti.

U příležitosti 12. výročí zahájení provozu děkuje Bílý kruh bezpečí, o. s., kteří DONA linku podpořili a podporují ji i v současné době. Ceníme si ohlasů a zpětné vazby v hovorech opakovaně volajících uživatelů služby.

Vlastimil Zima, vedoucí pracoviště DONA linky

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009