DONA linka přijala volání číslo: 25 000

DONA linka přijala volání číslo: 25 000

tel. č. 2 51 51 13 13

Ve středu 3. října 2008 ráno nastoupila konzultantka DONA linky na směnu jako na každou jinou. Převzala pracoviště od předcházející služby, nic mimořádného se nedělo. Mezi prvními se v ten den dovolala na DONA linku mladá žena, která pravidelně kontaktuje několik dalších linek důvěry a svěřuje své starosti o kamarádku a o problémy soužití lidí v nájemním domě.

Krátce po jedenácté hodině signalizuje světlo na telefonu další příchozí hovor. Běžné vyzvánění, ale přece jen něčím výjimečné. Takové malé vyzvánění na počest jubilea, o kterém však v tu chvíli služba na lince neví nebo si ji při koncentraci na hovor ani neuvědomuje. DONA linka totiž v tu chvíli přijímá volání s pořadovým číslem 25 000! Stalo se tak tři dny před završením 86 měsíce nepřetržitého provozu této linky krizové pomoci.

Jaký byl ten jubilejní telefonát?
Volající žena uvedla, že do jejího manželství příliš zasahuje příbuzná manžela. Přestože jde o citlivý problém, nehovoří o této ženě pejorativně. Manželství volající ženy nejvíce ohrožuje „opičí láska“ příbuzné manžela, která se chlubí tím, kolik dřívějších „partií“ od svého domku doslova vyhnala. Volající paní přiznala, že před svatbou nebyla dost pozorná, že jí mnoho signálů uniklo v době velké zamilovanosti. Nynější situace je pro ni bolestná. Je těhotná, manžel se o rodinu vůbec nestará a ještě začal hodně pít. Když mu to občas vytkne, tato příbuzná ho chrání a dokonce ji pomluvila, když uvedla, že dítě asi nebude jeho. Tím odstartovala další hrubosti muže vůči volající manželce. Nešťastné soužití vyvrcholilo několik týdnů před porodem, kdy ji muž opustil.

Konzultantka DONA linky pomáhá volající ženě zvládnout návaly pláče, hledá spolu s ní možná řešení a východiska z dané situace. Vysvětluje, že v zájmu dítěte bude třeba hledat pomoc odborníků v sociálních službách. Konzultantka doporučuje kontaktovat referát sociálních věcí v místě bydliště a předává adresu i s telefonním spojením. Dále konzultuje možnost vyhledat bydlení, kde by volající matka s dítětem mohla být v prostředí, které pro ni bude bezpečné. Volající žena považuje jednání příbuzné manžela za trestné, a tak část konzultace věnuje DONA linka vysvětlení trestnosti pomluvy a ochraně dobré pověsti, tj. možným krokům v rámci občanského a trestního práva. Konzultace je rovněž zaměřena na vyživovací povinnosti manžela a sankcím při jejím neplnění.

Volající žena by však chtěla aktuální situaci řešit razantněji. Některá doporučení konzultantky zcela odmítá, o jiných prý bude přemýšlet. Nechce „vyklidit pole“ odstěhováním se. Nemá však ve svém okolí blízké známé, kteří by jí pomohli překonat její samotu a obavy z budoucnosti. Proto konzultantka doporučuje podporu ze strany psychologa nebo rodinného poradce. V případě, že by se ve vztazích objevily prvky charakterizující domácí násilí, doporučuje volat intervenční centrum v kraji. Nabízí ženě možnost opakovaného volání a zdůrazňuje, že DONA linka je dostupná nepřetržitě. Volající žena končí hovor s uspokojením a sama shrnuje, že získala potřebný přehled a velkou podporu pro zvládnutí nejbližšího období. Teprve při zapisování této konzultace si při pohledu na počítadlo konzultantka uvědomila, jak významný byl pro DONA linku právě ukončený hovor. Volající žena v nesnázích se to však nikdy nedozví.

Z 25 000 volání, přijatých DONA linkou od 11. září 2001, tvoří převážnou část konzultace závažných problémů (17 886 volání). Z nich se více než tři čtvrtiny týkaly problematiky domácího násilí (13 703 volání). DONA linka poskytuje nejen telefonickou krizovou pomoc, ale je také významným informačním místem pro pomáhající odborníky, kteří v rámci výkonu své profese řeší případy domácího nebo jiného násilí (přijato 3 070 volání tohoto druhu).
DONA linku volají převážně ženy (18 314 volání, tj. 85 % z celkového počtu volání). Problematiku domácího násilí konzultují i muži (13 % volání k domácímu násilí).

Tým konzultantů DONA linky tvoří stabilní tým: tři desítky převážně vysokoškolsky vzdělaných specialistů připravených prostřednictvím telefonické krizové pomoci přispět volajícím k řešení problémů v soužití s blízkými, které narušilo domácí násilí.

Od listopadu 2008 do března 2009 probíhá kombinovaný 150ti hodinový kurz telefonické krizové pomoci, jehož cílem je vyškolit další konzultanty a posílit stávající tým.

Vlastimil Zima, vedoucí DONA linky.

Více informací o DONA lince naleznete na stránkách www.donalinka.cz

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.