Dona linka přijala za devět let více než 35.000 volání


V těchto dnech slaví devět let nepřetržitého provozu DONA linka určená obětem domácího násilí. Osudové datum – 11. září 2001 – bylo před devíti lety náhodně zvoleno jako den zahájení provozu. Od toho dne linka přijala více než 35 000 volání z celé země. V roce 2010 registruje více než osmiprocentní nárůst počtu volání ve srovnání s rokem předchozím.

Na samém začátku byla specializovaná DONA linka „vlaštovkou" mezi českými linkami důvěry. Významnou inspirací pro jejího zřizovatele, Bílý kruh bezpečí, byla celostátní linka v USA se sídlem v Houstonu. DONA linka poskytuje telefonickou krizovou pomoc a v prvních letech obětem pomáhala diskrétně pootevírat dveře privátu, za kterými dlouhodobě a soustavně vládla krutá pravidla soužití. Po přijetí zákona na ochranu před domácím násilím se stala i vstupní branou do systému pomoci, který byl v České republice zákonem zaveden od roku 2007. Během devíti let DONA linka přispěla k řešení tisíců případů násilí mezi blízkými osobami žijícími ve společném obydlí, ve kterém jsou nechtěnými pozorovateli násilí často i malé děti. Linka je využívána i ze strany pracovníků institucí, státní správy a samosprávy. Výjimkou nejsou ani telefonáty našich občanů žijících v zahraničí a naopak cizinců žijících v ČR. Linka disponuje rozsáhlým adresářem služeb pro osoby ohrožené domácím násilím na území celého státu. Konzultanti linky tak například mohou v noci či o víkendu předat policistům nebo ohrožené osobě údaje o azylovém zařízení v jakémkoliv kraji nebo městě republiky. Službu v náročném nonstop provozu poskytuje tým třiceti vyškolených a zkušených konzultantů Bílého kruhu bezpečí. Více než třetina volání souvisí s tzv. horkou fází domácího násilí, kdy ohrožená osoba volá bezprostředně po incidentu. Tato volání jsou výrazně zatížena emocemi, pláčem, pocity strachu a bezmoci. Většina z konzultovaných útoků (64 %) je kombinací fyzického a psychického násilí, kdy DONA linka doporučuje řešit domácí násilí s využitím preventivních a ochranných opatření, především prostřednictvím institutu vykázání. Zvlášť závažné a nebezpečné útoky doporučuje řešit cestou trestního práva v kombinaci s vykázáním. V případě ohrožení konzultanti se souhlasem volajícího několikrát aktivovali složky integrovaného záchranného systému a síť služeb Bílého kruhu bezpečí.

Provoz DONA linky před devíti lety pomohl nastartovat soukromý dárce, dnes je podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a know how linky je předmětem zájmu mnoha odborníků ze zahraničí.

Pro bližší informace kontaktujte:
Centrála Bílého kruhu bezpečí, U Trojice 2, 150 00 Praha 5
tel.: 257 317 110

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.