DŮVĚRNÍK OBĚTI VSTUPUJE ZA DŘÍVE ZAVŘENÉ DVEŘE

TISKOVÁ ZPRÁVA

BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ K EVROPSKÉMU DNI OBĚTÍ – PRAHA 20. 02. 2018

„To, že mě k podání trestního oznámení může doprovázet důvěrník, jsem poprvé slyšela na Lince pomoci obětem. Moc to pro mě znamenalo. Kolegyně z práce, ke které mám skutečně velkou důvěru, byla na policejní stanici po celou dobu se mnou. Stačilo prohlásit, že je můj důvěrník a mohla být přitom, když jsem podávala trestní oznámení,“ svěřila dvaadvacetiletá oběť nebezpečného pronásledování.

 

Stále ještě novým a pro oběti kriminality velmi významným procesním právem, které v polovině roku 2013 zavedl zákon o obětech trestných činů, je právo oběti být při úkonech trestního řízení doprovázena důvěrníkem. Bílý kruh bezpečí upozorňuje, že toto právo je poměrně málo využíváno. Proto u příležitosti Evropského dne obětí veřejnost informuje o tom, že oběť každého trestného činu včetně pozůstalých po obětech má právo na doprovod osobou podle svého vlastního výběru. Vždy by se mělo jednat o člověka, ke kterému má oběť důvěru, a který se může zúčastnit všech úkonů trestního řízení či podání vysvětlení a slyšet vše, co oběť k trestnému činu uvádí. Z tohoto důvodu je vhodné zvážit, koho si oběť za důvěrníka zvolí. Jedná se o významnou psychickou podporu oběti, jejíž doprovod byl dříve odkázán na čekárnu. Naproti tomu dnes, pokud se tento doprovod stane důvěrníkem, může oběť doprovázet obrazně řečeno za dříve zavřené dveře.

 

Třicetiletá žena, odsouzená za hospodářský delikt, se stala před nástupem do výkonu trestu obětí sexuálního útoku. Byla znásilněna několika pachateli. Vyšetřování probíhalo v pro ni nevýhodných podmínkách. Prostřednictvím sociální pracovnice Vězeňské služby se spojila s nestátní organizací Bílý kruh bezpečí. Po dvou konzultacích si zvolila poradce této organizace jako důvěrníka pro trestní řízení. V této roli ji provedl trestním řízením až k odsuzujícímu rozsudku všech pachatelů. „Vnímala jsem především jeho morální podporu. Byl vždy po mém boku a pomyslně představoval mé další „oči a uši”. Vůbec nevadilo, že neměl ze zákona právo zasahovat do průběhu vyšetřování. Pouhá jeho přítomnost měla pro mě zklidňující účinek. Necítila jsem se osamocená ve formalizovaném prostředí policie a soudu,“ komentovala svou zkušenost oběť po vynesení rozsudku.

 

Bílý kruh bezpečí se obrací na veřejnost s výzvou: Využívejte svých práv hned po trestném činu. Poraďte se, zavolejte, vyhledejte místo pomoci. Pro takové situace je k dispozici bezplatná nonstop Linka pomoci obětem (kriminality a domácího násilí). Stačí zvolit číslo 116 006.

 

PRÁVO NA DOPROVOD DŮVĚRNÍKEM

      (1) Oběť má právo, aby ji k úkonům trestního řízení a k podání vysvětlení doprovázel důvěrník.

      (2) Důvěrníkem může být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, kterou si oběť zvolí. Důvěrník poskytuje oběti potřebnou, zejména psychickou pomoc. Důvěrník může být zároveň zmocněncem oběti. Důvěrníkem nemůže být osoba, která má v trestním řízení postavení obviněného, obhájce, svědka, znalce nebo tlumočníka.

     (3) Důvěrník nemůže zasahovat do průběhu úkonu.

     (4) Vyloučit důvěrníka z účasti na úkonu lze pouze výjimečně, jestliže by účast důvěrníka narušovala průběh úkonu nebo ohrozila dosažení účelu úkonu. V případě, že byl důvěrník vyloučen, je nutné umožnit oběti, aby si zvolila jiného důvěrníka, ledaže uvedený úkon nelze odložit nebo by jeho odložení bylo spojeno s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady.

 

§ 21 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů

 


Kontakt pro média: Petra Vitoušová, 257 317 110

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.