Evropská cena prevence kriminality (ECPA) je v roce 2007 zaměřena na téma “Domácí násilí”

Co je ECPA?
Evropská cena prevence kriminality (ECPA) je soutěž, která oceňuje nejlepší evropský projekt na poli prevence kriminality. Jejím cílem je sdílení, předávání a podporování dobré praxe na poli prevence kriminality v rámci EU. Ocenění bylo poprvé uděleno v roce 1997 za účasti tří států – Velké Británie, Belgie a Nizozemí.
 
Vyhlášení ceny ECPA
Slavnostní akt předání ceny ECPA za rok 2007 proběhne v rámci konference o nejlepší praxi, kterou pořádá Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) v prosinci 2007 v Portugalsku, přičemž vítězný projekt bude oceněn finanční částkou ve výši 20 000 EUR. Tématem letošního roku bylo vyhlášeno “Domácí násilí”.
 
Národní kolo ECPA 2007
Každá členská země může na účast na ceně nominovat pouze jeden projekt. Z tohoto důvodu proběhlo v době od června do září 2007 v České republice národní kolo výběru projektů, do kterého se přihlásil rovněž Bílý kruh bezpečí. A právě jeho projekt vyhrál národní kolo a byl nominován za ČR do Portugalska.