Evropská konference v Bratislavě

O konferenci "Domácí násilí – nová praxe a nová legislativa v Evropě"

bkb_logo.gif

Mezinárodní konference proběhla 15. a 16. října 2007 pod záštitou prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče. Pořadatelem konference byla Bratislavská vysoká škola práva ve spolupráci s Nadací Silvie Gašparovičové a Bílým kruhem bezpečí ČR za finanční podpory Philip Morris Slovensko s.r.o. a Philip Morris ČR a.s.    O násilí mezi blízkými osobami, jeho příčinách, formách a projevech, policejních metodikách, typologii ohrožených i násilných osob a nových terapeutických programech zde diskutovali odborníci ze Slovenska, České republiky, Rakouska a Nizozemí. Účastníkům byly představeny slovenský, český a rakouský systém reakce včetně zkušeností z praxe. Mezi přednášejícími byly např.  Anna C. Baldry z InterVictu Tilburgské univerzity v Nizozemí, Birgitt Haller z vídeňského Institut für Konfliktforschung, prezidentka Bílého kruhu bezpečí Mgr. Petra Vitoušová, členka představenstva Bílého kruhu bezpečí doc. PhDr. Ludmila Čírtková nebo doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, profesor Bratislavské vysoké školy práva a člen expertní skupiny APDN.

Velká část programu konference patřila zástupcům Bílého kruhu bezpečí a expertní skupiny Aliance proti domácímu násilí kteří na konferenci detailně představili novou českou legislativu a praxi včetně zkušeností získaných za devět měsíců účinnosti zákona. Právě v českém zákoně na ochranu před domácím násilím nachází inspiraci pro řešení této problematiky již několik evropských států. V rámci připojeného programu předá Bílý kruh bezpečí za podpory Philip Morris ČR a.s. zkušenosti a poznatky z oblasti řešení případů domácího násilí dalším slovenským policistům. Ve spolupráci s Prezidiem Policajného zboru se uskuteční 17. října odborný seminář pro 60 policistů z celé Slovenské republiky.
Koncem října se na žádost dalších zahraničních partnerů uskutečnilo několik přednášek Bílého kruhu bezpečí pro policisty v gruzínském Tbilisi.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.