Hledáte pomoc v návaznosti na střelbu na FF UK?

Nabízíme diskrétní a bezplatnou pomoc obětem kriminality, svědkům a pozůstalým. V poradnách Bílého kruhu bezpečí (Praha, Brno, České Budějovice, Jihlava, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň) jsou přítomni zkušení právníci a psychologové.

Poskytujeme:

  •  individuální psychologickou, morální a praktickou pomoc při vyřízení nezbytných záležitostí
  •  aktuálně podporu při vyrovnání se s dopady útoku na všechny traumatizované osoby, včetně nepřímých obětí
  •  doprovod důvěrníka na policii, případně zprostředkování informací se souhlasem obětí
  •  právní informace o právech obětí a svědků včetně pozůstalých
  •  pomoc s vyplněním žádosti o peněžitou pomoc státu
  •  individuální krátkodobou psychoterapii a jiné.

Jsme vám k dispozici 24 hodin denně na Lince pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006. Volání je diskrétní a bezplatné. 

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009