Intervenční centrum v Ostravě bude 2. – 4. 7. 2012 zavřené

OZNÁMENÍ

Intervenční centrum BKB Ostrava je z důvodu nemoci v době od 2. 7.  do  4. 7. 2012 zavřeno.

V naléhavých případech kontaktujte nonstop linky Bílého kruhu bezpečí:
DONA Linka   2 51 51 13 13         
Centrála BKB   257 317 110

Od pondělí 9. 7. 2012 bude Intervenční centrum BKB Ostrava otevřeno v běžné provozní době.

Za mimořádnou situaci se všem klientům omlouváme.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009