Jak se neutopit v dluzích?

Co je Milostivé léto?
Ve zkratce je to šance splatit vybrané dluhy. Rozhodně ale nejde o odpuštění původního dluhu, ten splacen být musí. Jde o výjimečnou a jednorázovou akci, kdy zaplacením původního dluhu a paušálních nákladů do konce ledna 2022 dojde k odpuštění veškerého příslušenství (například úroků a pokut). Nejčastěji se jedná o dluhy na zdravotním pojištění, obecním nájmu, za jízdu načerno, energie od ČEZu a podobně. Dluhy u těchto organizací narostly často kvůli úrokům a penále do astronomických výšin.

Bližší informace naleznete na přehledné stránce Člověka v tísni: https://milostiveleto.cz/

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.