Kampaň ‚Řešte své problémy včas a cestou práva‘

Bílý kruh bezpečí  

Praha, 15. prosince 2009 – Bílý kruh bezpečí, občanské sdružení pro pomoc obětem trestných činů v ČR, dnes zahájil reklamní kampaň, která upozorňuje na problémy obětí násilné kriminality a nabízí jim jako vstupní bránu do systému pomoci své nonstop telefonní linky. Kampaň je zaměřena na hlavní město Prahu.

Vizuály kampaně oslovují nejširší veřejnost prostřednictvím výjimečně zranitelných obětí, ke kterým patří oběti znásilnění a domácího násilí. V obou případech se jedná o vysoce skryté formy násilí, které se společnosti nedaří dostat pod kontrolu, přitom dopad tohoto násilí na oběti a jejich okolí je vysoce traumatizující. Bez úspěšné institucionální intervence mohou takové případy dokonce vyústit v tendenci brát spravedlnost do svých rukou. Včasná a odborná pomoc pomůže obětem a jejich příbuzným zvládnout dopad trestného činu na jejich život a uplatnit svá práva v rámci trestního řízení. V rámci prevence kriminality kampaň obrací pozornost občanů na delikty, o kterých se běžně nemluví a otevírá i možný prostor pro diskusi, zda a jak jim lze předcházet.

251 51 13 13 DONA linka – nonstop pomoc obětem domácího násilí
257 317 110 nonstop linka pomoci obětem trestných činů
Obě telefonní linky provozuje občanské sdružení Bílý kruh bezpečí.

Dvoutýdenní reklamní kampaň využívá zejména venkovní plochy a prostředky městské hromadné dopravy. S CLV se budou Pražané setkávat na zastávkách městské hromadné dopravy, vlakových nádražích a benzinových stanicích. Na tramvajích a autobusech budou umístěny polepy, uvnitř plakáty. Kampaň osloví i cestující v metru, a to formou rámečků ve vlakových soupravách a obrazovkách Metrovision. Venkovní reklamu doplní tisková inzerce v denících MF DNES a Lidové noviny. Součástí je také PR kampaň. Díky nekomerčním cenám, které všechny zapojené subjekty pro kampaň Bílého kruhu bezpečí poskytly, se hodnota kampaně navýšila z původních 500 tisíc korun na částku přesahující 1 milion korun.

Kampaň pro Bílý kruh bezpečí realizuje agentura Yaro, grafiku zpracovalo studio Made in Heart. Ilustrační fotografie pro Bílý kruh bezpečí nafotil Martin Kubica.

DONA linka je podporována dotačními programy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a Městskou částí Praha 5. Služba telefonické krizové pomoci obětem trestných činů je podporována dotačními programy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Novináři mohou pro více informací kontaktaktovat:
Yaro, s.r.o., Markéta Hlavicová, marketa.hlavicova@yaro.cz, 603 28 36 26

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.