Kampaň „Zastav kolotoč násilí“

Intervenční centra v ČR zahájila osvětovou kampaň „Zastav kolotoč násilí“ . Jejím cílem je upozornit veřejnost na závažné společenské téma – přenos násilí mezi generacemi. Kampaň je  podpořena grantem z Norska prostřednictvím Norských fondů 2014 – 2021, více na  www.kolotocnasili.cz.

Dítě, které zažívá domácí násilí, považuje NÁSILÍ za normální. Vaše dítě opakuje co vidí a slyší. Násilí se roztáčí v dalších generacích. Zastavte kolotoč násilí!

Kampaně se účastní i Intervenční centrum BKB Ostrava

Intervenční centra:
•  Včasná, komplexní krizová pomoc dětem a rodičům ohroženým domácím násilím.
•  Osobní a telefonický kontakt.
•  Výjezd do měst a obcí po domluvě.


Pokud jste našli odvahu, můžete svou situaci v bezpečném prostředí a bez obav konzultovat s odborníkem.
Informace, které nám sdělíte, podléhají mlčenlivosti sociálních pracovníků (podobně jako u lékařů).

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009