Konference Asociace pracovníků Intervenčních center

Asociace pracovníků intervenčních center ČR

pořádá dne 20. listopadu 2012

konferenci  u příležitosti pěti let poskytování služby „intervenční centra“

s názvem

Zažíváte násilí ve vztahu?Nasloucháme vám…

Intervenční centra v systému pomoci obětem domácího násilí – podpora mezioborové spolupráce

Konference se koná pod záštitou hlavního města Prahy v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám.  V průběhu konference vystoupí řada významných hostů a proběhnou odborné workshopy s tématy: transgenerační přenos – práce s traumatem, interdisciplinární spolupráce: kompetence – limity,  limity sociální práce v případech domácího násilí, závislost partnera a řešení násilí, vliv násilí na vztah dítěte k rodiči, sociálně – právní aspekty řešení DN apod…

 Pozvánky s přihláškou budou distribuovány v měsíci září.

Těšíme se na Vaši případnou účast.

Jménem členů Asociace Martina Vojtíšková, předsedkyně

Další informace na: http://www.domaci-nasili.cz/

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009