Linka 116 006 pomáhá obětem kriminality a domácího násilí

 

Praha, březen 2017 – Linka 116 006, která poskytuje 24 hodin denně pomoc obětem kriminality a domácího násilí, existuje už dva roky. Za tu dobu přijala 8 tisíc hovorů.

V České republice je tato evropská krizová linka provozována Bílým kruhem bezpečí.  Pro volající je zdarma.

 

Linka 116 006 slouží obětem trestných činů a domácího násilí v České republice od ledna 2015. Náš stát tak patří mezi 9 zemí EU, kde je zatím tato nonstop a pro volající bezplatná služba na čísle 116 006 k dispozici. Během dvou let své existence přijala Linka 7 999 hovorů.  Počet volání narůstá průběžně se zvyšující se informovaností veřejnosti o této nové službě. Zatímco v prvním roce provozu využilo služeb Linky 3 680 volajících, v roce 2016 jich bylo 4 319. Linku více využívají k čerpání pomoc ženy (80 % volajících).

 

Odborní konzultanti na Lince pomoci obětem jsou k dispozici 24 hodin denně. Linka je určena nejen všem, kdo se cítí být obětí trestného činu. Volat mohou oběti nebo svědci trestných činů, ať už úmyslných nebo nedbalostních, ale také jejich blízcí, pozůstalí po obětech nebo osoby ohrožené domácím násilím. Právě kvůli domácímu násilí vyhledávají lidé pomoc Linky 116 006 nejčastěji.

Rady a informace mohou na Lince získat také ti, kdo se důvodně obávají, že se mohou stát obětí a svou ohrožující situaci potřebují konzultovat. Linka je zcela diskrétní, to znamená, že konzultantům se u přijatých hovorů nezobrazují telefonní čísla a volající nemusí uvést žádné identifikační údaje. Nezáleží také na tom, zda trestný čin v době volání byl nebo nebyl oznámen Policii ČR. Ostatně i toto téma je častým předmětem konzultace. Lidé se ptají, jak a kam mají konkrétní delikt oznámit.

 

Linka 116 006 poskytne volajícím podporu a praktické rady, a pokud je třeba doporučí osobní konzultaci v některé z poraden Bílého kruhu bezpečí nebo předá kontakt na nejbližší místo pomoci.

Provozovatelem Linky pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 je Bílý kruh bezpečí. Na jeho pracovišti krizové telefonické pomoci odbaví konzultanti denně včetně svátků a víkendů v průměru 20 hovorů.

 

Více informací o lince naleznete na webových stránkách www.bkb.cz.

Pro více informací k tiskové zprávě kontaktujte:

Markéta Hlavicová

tel. 603 28 36 26

e-mail marketa.hlavicova(zavináč)yaro.cz

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.