Linka pomoci obětem funguje 17 let a přijala 80.000 volání o pomoc

Před sedmnácti lety šokovala svět zpráva o útoku na světové obchodní centrum v New Yorku. A v tentýž den roku 2001 shodou okolností zahájila svůj provoz nonstop DONA linka. V době, kdy neexistoval zákona na ochranu před domácím násilím, otevřela tato linka dveře privátu pro všechny ohrožené osoby.  Ty často poprvé mohly hovořit o tom, co se u nich doma děje s proškolenými poradci. DONA linka se v roce 2015 transformovala na Linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí. Ta má evropské číslo 116 006, je bezplatná v nepřetržitém provozu poskytuje informace, praktické rady a podporu všem volajícím. Dosud linku využilo 80.000 volajících. Provoz linky zajišťuje Bílý kruh bezpečí za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra.

Více info: www.116006.cz

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009