Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 za první rok existence přijala téměř 4 tisíce hovorů

Praha, březen 2016 – Evropská Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 je v České republice provozována Bílým kruhem bezpečí od ledna 2015. Během prvního roku poskytla nová, pro volající bezplatná, Linka v nonstop provozu 3 701 konzultací, z toho více než ¾ volajících tvořily ženy. Počet přijatých volání na nonstop pracovišti Bílého kruhu bezpečí tak vzrostl okamžitě o 100 %.

 

„Linka 116 006 je nejvytíženější v pátky a v pondělky,“ říká její vedoucí Adéla Pistorius. Nejvíce hovorů se týká problematiky domácího násilí, nebezpečného pronásledování a vyhrožování. „Před víkendem se volající bojí eskalace domácího násilí při společně tráveném čase, svěřují také strach z vyhrocení sousedských vztahů. V pondělí je převažujícím tématem příprava na různá jednání v rámci trestního řízení, ať už je to podání vysvětlení, výslech poškozeného nebo svědka a také účast na hlavním líčení u soudu,“ dodává Pistorius.

 

Odborní konzultanti jsou volajícím na Lince pomoci obětem k dispozici 24 hodin denně. Volat mohou oběti nebo svědci trestných činů, ať už úmyslných nebo nedbalostních, ale také jejich blízcí, pozůstalí po obětech nebo osoby ohrožené domácím násilím. Linka je určena všem, kdo se cítí být obětí trestného činu, „Lidé často volají v silném rozrušení, někteří trpí úzkostí či mají strach, svěřují pocit bezmoci, výjimkou není ani pláč. Konzultanti jsou připraveni poskytnout volajícím porozumění, okamžitou psychologickou podporu, základní právní informace a praktické rady,“ říká Adéla Pistorius.

 

Rady a informace mohou na Lince hledat také ti, kdo se důvodně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou ohrožující situaci potřebují konzultovat. Linka je zcela diskrétní, to znamená, že konzultantům se u přijatých hovorů nezobrazují telefonní čísla a volající nemusí uvést žádné identifikační údaje. Nezáleží také na tom, zda trestný čin v době volání byl nebo nebyl oznámen Policii ČR. Ostatně i toto téma je častým předmětem konzultace. Lidé se ptají, jak a kam mají konkrétní delikt oznámit.

 

„Je-li to třeba, doporučíme volajícím osobní konzultaci v některé z poraden Bílého kruhu bezpečí nebo předáme kontakt na jiné místo pomoci.  Pokud nám volající sdělí lokalitu, ve které se nachází, hledáme nejbližší kvalitní službu. V případech, kdy se hovor netýká trestného činu, poskytnou konzultanti doporučení, kam by se mohl volající se svým problémem obrátit. Minimum konzultací      (9%) hodnotíme jako zneužití Linky, což s ohledem na její bezplatnost není nijak vysoké číslo,“ hodnotí vedoucí Linky.

Provozovatelem Linky pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 je Bílý kruh bezpečí. Vznik a provoz této nové služby je realizován díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Více informací o lince naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz.

 

Pro více informací kontaktujte:
Markéta Hlavicová
tel. 603 28 36 26
e-mail marketa.hlavicova@yaro.cz
 

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009