Málo viditelný zákon

Tisková zpráva Bílého kruhu bezpečí k Evropskému dni obětí – 22.2.2023

Před deseti lety byl přijat Zákon o obětech trestných činů. Výrazným způsobem doplnil do té doby existující práva obětí. V době přijetí zákona byla snaha a elán zákon dostat do praxe, například v rámci proškolení policistů. Po deseti letech je zákon pro oběti málo viditelný, zejména proto, že přístup k jeho využívání je formální.

Zásadní je první kontakt oběti s policií, lékaři nebo jinými úřady. Zákon deset let ukládá povinnost prvního místa kontaktu především informovat o místech odborné pomoci, tj. kde se obětí setkají s trpělivostí, pomocí a zájmem o dobrá řešení (§ 8 zákona č. 45/2013 Sb.). A právě první kontakt je slabinou současné praxe. Dokonce některé oběti jsou nerozpoznány a ignorovány. Např. policista už v prvním kontaktu oběti oznámí, že nejde o trestný čin, čímž vlastně tvrdí, že oběť není obětí.

Bílý kruh bezpečí nahlédl do svých statistik z roku 2022 a zjistil, že jeho klienti, kteří trestný čin oznámili, získali informaci o jeho poradnách od policistů pouze v 16 %.  Dalším 7 % obětí zprostředkovali pomoci Bílého kruhu bezpečí policejní psychologové, kteří zasahovali v těch nejzávažnějších případech přímo na místě trestného činu. Celkem tedy necelá čtvrtina obětí (23 %) se o tomto místě odborné a bezplatné pomoci dozvěděla od policistů.

Stejnou povinnost informovat mají zdravotnická zařízení. Tam získala v loňském roce doporučení na Bílý kruh bezpečí ani ne 2 % klientů.  V těchto případech se jednalo o nahodilou znalost lékařů nebo zdravotní sestry o konkrétním místě pomoci.

Nechme pomluvit signální případy. Třicetiletá žena přepadená za bílého dne nedaleko svého bydliště se díky svědkům dostala ihned do péče zdravotníků a také do kontaktu s policisty. Měla výrazné projevy silné traumatizace. Nebýt rodiny, která na lince důvěry získala kontakt na Bílý kruh bezpečí, oběť by od pomáhajících profesionálů nedostala žádný kontakt, žádnou informaci o místě odborné bezplatné pomoci.

To je třeba změnit, takové případy musí být výjimkou, selháním jednotlivce, nikoli systému. Je potřeba se vrátit k filozofii zákona: oběť je oběť, trestný čin oběť nespáchala, potřebuje co nejrychleji nabídku odborné pomoci.

Minimálním standardem by mělo být předání čísla nonstop Linky pomoci obětem 116 006 a alespoň jedné organizace dostupné pro oběť v blízkosti místa jejího bydliště.

Kontaktní osoba pro média: Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.