Máte zájem o práci na Lince pomoci obětem?

Bílý kruh bezpečí připravuje na jaro kurz „Telefonická krizová pomoc obětem kriminality a domácího násilí“, který má akreditaci MPSV.

Bližší informace včetně přihlášky naleznete zde: https://www.bkb.cz/pro-odborniky/kurzy/

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009