Méně domácího násilí v Nizozemí

Hague, 25.11.2009

Dle zprávy vydané minulou středu nizozemskou policií a výzkumným institutem Beke, je v Nizozemí zaznamenáno méně případů domácího násilí za rok 2008 oproti roku předchozímu. V roce 2008 bylo oznámeno 63,841 případů, což je o devět set méně než v roce 2007. Po oznámení policii postoupilo 11,312 případů jako trestních státnímu zástupci.

Poprvé od roku 2004, kdy se začaly sledovat roční statistiky, došlo ke snížení počtu případů. Dle nizozemské policejní zprávy jsou tři čtvrtiny ze všech obětí ženy ve věku 25 – 45 let. Jedna z osmi obětí je mladší 18ti let a skoro dvě procenta ze všech obětí domácího násilí jsou děti mladší šesti let.

Bývalý partner

V sedmdesáti procentech případů domácího násilí je obětí partner, případně bývalý partner. Další početnou skupinou jsou další rodinní příslušníci nebo příbuzní (10,4 procent) a vlastní děti násilné osoby (9 procent).
Nizozemská policie upozorňuje, že tato čísla vycházejí z počtu oznámených případů domácího násilí policii. Policie usuzuje, že skutečná čísla hovořící o výskytu domácího násilí v Nizozemí mohou být mnohonásobně vyšší. Policejní zpráva dále uvádí, že oběti mohou být na násilné osobě závislé, mohou se stydět za svoji situaci anebo nemusí mít důvěru v policii. O takových případech nejsou záznamy, hovoří se pouze o „černých číslech" ve statistikách.


Zdroj: http://www.nu.nl/binnenland/2130267/minder-huiselijk-geweld-in-nederland.html

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009