Mobilní poradna Bílého kruhu bezpečí se představí v Olomouci

Bílý kruh bezpeční, organizace poskytující pomoc obětem, svědkům a pozůstalým po obětech trestných činů, představí svoji činnost nejen účastníkům VI. Mezinárodní konference obecních policií, ale rovněž veřejnosti. Ve čtvrtek 31. 3. 2022 před budovou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci rozvine své mobilní pracoviště, v kterém budou jeho vyškolení pracovníci připraveni odpovídat na dotazy příchozích.

Více informací o akci: https://www.fttech.org/novinka-detail.asp?id=5457&fbclid=IwAR22rxsFPlEHdw1Xd0-Q0Ol4Zb3QyyBInUizQ99mlckapKdWWbbgeJ4NZ8c

Těšíme se na viděnou 31. března 2022 v čase 8:30 – 16:30 hodin na prostranství před Právnickou fakultou UPOL, ul. 17. listopadu, Olomouc.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009