Co je kampaň Muži proti násilí na ženách a dětech (MPN)

Tato kampaň je zaměřena na ukončení násilí, které je pácháno na ženách a dětech.

Proč je kampaň vedena muži?

Protože právě muži mají tu moc násilí na ženách a dětech zastavit. MPN působí v České republice v rámci The White Ribbon Campaign (Kampaň Bílá stuha), která je rozšířena ve více než 55 zemích celého světa. Kolébkou této kampaně se stala Kanada.

V roce 1991 se několik kanadských mužů rozhodlo otevřít diskuzi mezi muži o násilí na ženách. Po pouhých šesti týdnech příprav začalo 100 000 mužů po celé Kanadě nosit bílou stuhu, zatímco mnoho dalších se zapojilo do debaty.

Bílá stuha symbolizuje nesouhlas s násilím na ženách. Její nositel tak vyjadřuje osobní slib, že nikdy nebude páchat, omlouvat nebo tolerovat násilí na ženách a dětech.

S nápadem rozjet kampaň i v České republice přišla Liga otevřených mužů (LOM), která podporuje sebereflexi a osobní růst mužů v současném světě. Je důležité, aby muži pro začátek alespoň vyjádřili svůj postoj k násilí. Muž, který bije svoji manželku a děti, by už  neměl být ostatními brán jako norma.

Kampaň je postavená na duchu komunitní spolupráce.

Více informací včetně možností, jak se do kampaně zapojit, najdete na http://www.muziprotinasili.cz