Několik rad pro ženy

Několik rad pro ženy, kterým se v rámci amnestie vrátí manžel/druh, který se na nich (příp. i na dětech) před výkonem trestu odnětí svobody dopouštěl násilí.

1. V případě prvního incidentu nebo ohrožení, pokud to je možné,  dát jasně najevo, že takové jednání nebude tolerováno.


2. Neomlouvat násilnou osobu a nedávat si za vinu, že se „to“ zase děje. Nestydět se a netajit násilné incidenty.


3. Zavolat na nonstop DONA linku (tel.“ 251 51 13 13) a poradit se s odborníky, co by bylo vhodné v dané situace dělat a jak zajistit bezpečí pro sebe a pro děti. Zde lze kdykoliv získat telefonní čísla a adresy na další služby (azylová zařízení, intervenční centra aj.)


4. V případě hrozícího napadení, násilného incidentu, výhrůžek utéct z místa, kde další násilí hrozí a zavolat Policii ČR (ne městskou policii). Policie ČR  má ze zákona oprávnění násilnou osobu vykázat z bytu a tím ochránit osoby ohrožené před dalšími útoky. Pro posouzení situace je nejlépe, aby policisté byli na místě bezprostředně po incidentu nebo v době, kdy napadení hrozí.


5. Kontaktovat nejbližší intervenční centrum (http://domaci-nasili.cz/ ) a poradit se o dalším postupu.


6. Je-li to možné, udržovat vztahy s rodinou a s přáteli, u kterých lze získat lidskou podporu.


7. Dětem přiměřeně věku vysvětlit, co se doma děje a také to, co pro své a jejich bezpečí konáte.
 

Bílý kruh bezpečí, o.s.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.