NONSTOP LINKA POMOCI BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ SLAVÍ 19 LET!

To máme 19 let x 365 dní x 24 hodin = neuvěřitelných 166 440 hodin nonstop provozu, kdy je linka provozovaná Bílým kruhem bezpečí bez přerušení k dispozici (a to nepočítáme přestupné roky!).

Děkujeme týmu konzultantů za jejich práci a všem volajícím za jejich důvěru.

https://www.116006.cz/

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009