Nový informační spot je hotov!

Sdílejte spot, prosíme, kde můžete. Informace o existenci Linky 116 006 je možná právě teď pro někoho ve vašem okolí velice důležitá. 

Odkaz na spot "Neboj se, zavolej": https://youtu.be/RnGd2VlPKiA

Děkujeme pánům Jiřímu Lábusovi a Petru Čtvrtníčkovi za nezištnou spolupráci. Rádi jsme byli svědky velké herecké profesionality. Díky i skvělému štábu pod režijním vedením Jirky Maryška. 

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009