Nový kurz pro odborníky

Kurz Bílého kruhu bezpečí  

„Pomoc obětem kriminality a domácího násilí“

Akreditace:

vzdělávací program MPSV č. 2016/0460-PC/SP, č. 2016/0464PC/SP, č. 2016/0461PC/SP

Délka kurzu:

72 hodin

Skladba kurzu:

3 moduly (3 x 24 hodin)

Komu je kurz určen:

– pro absolventy akreditovaného výcviku/kurzu TKI (doloží ověřeným osvědčením)

– pro účastníky současně probíhajícího kurzu TKI Déčka Liberec (2019 -2020)

Náplň kurzu:

Telefonické krizová pomoc pro oběti kriminality a domácího násilí.

Moduly jsou zaměřeny na trestněprávní minimum, trestní řízení, práva obětí trestných činů, zvlášť zranitelné oběti, peněžitou pomoc státu, vymáhání náhrady škody, pomoc osobám ohroženým domácím násilím a občanskoprávní minimum.

Forma kurzu:

Přednášky, praktické nácviky – modelové hovory, interaktivní aktivity.

Lektoři:
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., JUDr. Vlasta Langhamerová, JUDr. Jan Mach, JUDr. Ondřej Načeradský, Mgr. Petra Vitoušová

Místo konání:
Centrála BKB, U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

Termíny jednotlivých modulů (pá-ne) :
28. 2. – 1. 3. 2020, 13. 3. – 15. 3. 2020, 3. 4. – 5. 4. 2020

Jednotlivé moduly kurzu probíhají vždy: pátek 15,00 – 20,00, sobota 8,30 – 18,00 (1,5 hod.  pauza na oběd), neděle 8,30 – 13,30.

Uzávěrka přihlášek:  20. 1. 2020

Cena kurzu: 6 000,- Kč,  (v případě zájmu o práci na Lince pomoci obětem bude zaměstnancům Linky vráceno po 2 letech kurzovné v plné výši)

Kurz se bude konat při minimálním počtu 5 účastníků, dne 16. ledna 2020 Vám bude oznámeno, zda kurz proběhne. 

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení: 95% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Přihlášku naleznete zde

Kontakt: 116006@bkb.cz

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.