Nový rok nešetřil násilím

Linka pomoci obětem na čísle 116 006 během prvních hodin a dnů roku 2020 zaznamenala denně kolem 20 volání. Ta byla plná smutných žádostí o pomoc. Jejich společným znakem bylo domácí násilí. 
 

O pomoc například volala žena, která utekla od manžela, protože ji zbil. Popisovala modřiny,rozbitý ret a bolest v uchu. Nebylo to poprvé, manžel byl v minulosti trestán za ublížení na zdraví, nadužívá alkohol a ženu napadá před tříletým synem. V jednom z dalších volání hledali pro svou kolegyni pomoc pracovníci obchodního řetězce, protože chodí do práce s modřinami, které vysvětluje jako různé pády. Všichni v práci se obávají, že by mohla být dokonce v ohrožení života. V jiném z volání sdílela mladá žena strach z manžela, který ji znásilňuje, rdousí, vyhazuje z auta, řve na ni, vyhrožuje jí i jejím rodičům zabitím. V těchto podmínkách vyrůstá osmileté dítě.

Z porodnice na Nový rok volala rodička, která se bála vrátit s novorozencem domů, protože před porodem byl její partner za násilí vykázán ze společné domácnosti. Přivoláním záchranné služby skončil hovor, ve kterém Linka přijala volání zraněné ženy. Ta nemohla pohnout zraněnou rukou, další rány dostala od partnera do hlavy a do hrudi. Nechtěla během svátečních dnů obtěžovat nikoho z rodiny nebo přátel, proto vytočila číslo 116 006.
 

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009