Nový výcvikový kurz pro absolventy TKI

Bílý kruh bezpečí a Linka pomoci obětem

(kriminality a domácího násilí)

otevírají nový výcvikový kurz pro absolventy TKI

 

  Rozsah a délka:      54 hodin, duben – květen 2018 (48 hodin akreditace MPSV)

  Cena:                       10 000,- Kč

  Podmínkou přijetí do kurzu je absolvování akreditovaného kurzu TKI 150h

  Harmonogram kurzu:

  7. – 8. 4. 2018 (so, ne) 9-18 hod.

  téma: Bílý kruh bezpečí, Linka 116 006, principy pomoci a zásady vedení hovoru, zvlášť zranitelné oběti, domácí násilí, metoda SARA DN, typologie oběti, rozpoznání rizik

  28. 4. 2018 (so) 9-18 hod.

  téma: trestně právní minimum, tematické modelové hovory

  2. 5. 2018 (st) 16-19 hod. – tematické modelové hovory

  12. – 13. 5. 2018 (so, ne) 9-18 hod.

  téma: občanskoprávní minimum, nebezpečné pronásledování a vyhrožování, náhrada škody, nemajetková újma, peněžitá pomoc státu

  16. 5. 2018 (st) 16-19 hod. – modelové hovory z praxe Linky 116 006

  23. 5. 2018 (st) 16-19 hod. – modelové hovory z praxe Linky 116 006

  2. 6. 2018 – vyhodnocení a závěrečná zkouška

  Úspěšným absolventům nabídne Bílý kruh bezpečí:

  •   zajímavou práci na specializované nonstop lince telefonické krizové pomoci 116 006
  •   pracovně právní vztah formou PS, DPČ nebo DPP (min. tři služby měsíčně) a odpovídající odměnu
  •   místo v mezioborovém týmu zkušených odborníků, supervize a bezplatné interní specializační výcviky
  •   po odpracování min. 1 roku na Lince pomoci obětem vrácení 50% z ceny výcvikového kurzu
  •   předpokladem pro práci na lince je ukončená VŠ event. VOŠ (v oborech právo, psychologie, sociální práce) a trestní bezúhonnost

  Přihlášku najdete ke stažení naleznete zde: www.bkb.cz/pro-odborniky/kurzy

  Kontakt: 116006@bkb.cz                                  

  Uzávěrka přihlášek:   30. 3. 2018

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009