Obětem domácího násilí v době koronaviru

Omezení volného pohybu osob a sociální distancování se promítá do života rodin. Objevují se obavy, že může dojít k nárůstu domácího násilí. Vzniklá situace je ovšem zcela nová, nemáme žádné přirovnání, ze kterého bychom mohli čerpat zkušenosti. Společné ohrožení může lidi spojovat a semknout. Dřívější konflikty prostě odloží na vedlejší kolej, protože přestávají být důležité. Toto pravidlo však nemusí platit pro všechny. Dveře domácností se zavřely, což může zvýšit napětí v narušených vztazích, které už jsou zatížené vážným domácím násilím. 

Pomoc BKB pro oběti domácího násilí je nyní dostupná na non stop Lince pomoci obětem, telefonní číslo 116 006. Lze rovněž využít internetové poradenství na adrese v jednotlivých poradnách Bílého kruhu bezpečí. Adresy naleznete na www.bkb.cz

K dispozici jsou v každém kraji intervenční centra, jejichž adresu a telefon naleznete také na internetu.

Při vážných incidentech, kdy dochází na fyzické napadání a je ohroženo zdraví a život, se pravidla nemění. Platí doporučení přivolat Policii ČR na lince 158.   

Pro oběti, které aktuálně řeší domácí násilí, mohou být zavřené dveře společné domácnosti stresující.  Stres ovšem není dobrým rádcem. Vytvoření si programu denních aktivit, pozitivní myšlení, zaměření na aktuální priority, humor a v rámci sociálních kontaktů na dálku – to vše může v současné situaci pomoci i obětem domácího násilí.  

 

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.