Oběti v ČR nedosáhnou na svá práva, protože jim chybí informace

Tisková zpráva – Mezi základní práva obětí trestných činů patří právo na informace o místech, kde mohou získat pomoc. K tomu má dojít automaticky při prvním kontaktu s obětí. Je totiž prokázáno, že včasné informace o místech pomoci otevírají obětem trestných činů cestu k čerpání dalších klíčových práv. Jenže praxe v ČR je zatím neuspokojivá. K tomu jeden hlas oběti: „Lituji, že jsme o vaší službě nevěděli při prvním napadení maminky, možná dnes mohla být situace jiná“, svěřila v poradně pro oběti trestných činů pozůstalá poté, co její matku znovu surově napadl a zabil soused. „Ani tentokrát mě policie o vaší odborné a bezplatné službě neinformovala. Našli jsme si vás sami, přes internet“.
 

Před sedmi lety stát zavedl minimální standardy zacházení s obětmi trestných činů v České republice. Tehdy přijatý Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, uložil mimo jiné Policii České republiky, státním zástupcům, zdravotnickým zařízením, Vězeňské službě a dalším orgánům veřejné moci povinnost informovat oběti při prvním kontaktu o organizacích, které obětem poskytují bezplatnou odbornou pomoc. Téměř sedmiletá praxe potvrzuje, že tato povinnost je plněna minimálně.

U příležitosti Evropského dne obětí, který si připomeneme 22. února, apeluje Bílý kruh bezpečí na všechny zákonem pověřené subjekty, aby plnily tuto svou informační povinnost. Rychle poskytnutá právní a psychologická pomoc má pro oběti zásadní praktický význam i pozitivní terapeutické efekty.  Včasná informovanost o místech pomoci proto mnohým z nich pomůže rychleji se vrátit „do života“, jaký žily před trestným činem.

Zároveň prostřednictvím sdělovacích prostředků veřejnost informujeme o tom, že kontakt na odborné a bezplatné služby v blízkosti svého místa pobytu včetně okamžitých rad a informací jsou dosažitelné na bezplatné lince 116 006. Tato Linka pomoci obětem kriminality je diskrétní a funguje nonstop.

Pro více informací k tiskové zprávě kontaktujte:

Petra Vitoušová – statutární zástupkyně Bílého kruhu bezpečí, z.s.

tel. 257 317 110  

Další informace naleznete na webových stránkách www.bkb.cz nebo www.116006.cz

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009