Název:             Z pekla ven
Podtitul:          Žena v domácím násilí
Autor:              Andrea Buskotte


formát knihy:   167 mm x 225 mm
                        176 stran černobílých
                        brožovaná vazba
Datum vydání: březen 2008
Nakladatel:      Computer Press
Prodejní kód:   KZ0028
ISBN:               978-80-251-1786-6
EAN:                978-80-251-1786-6
Cena:              249 Kč

 

Zažíváte vy nebo vaše kamarádka domácí násilí? Přemýšlíte, jak udělat „ten první krok“? Tato kniha se snaží dodat odvahu ženám ohroženým domácím násilím, je pro ně praktickým rádcem a psychickou podporou. 

 

V knize naleznete: 
► Rady psycholožky
► Jak rozpoznat domácí násilí, jak ignorovat předsudky a mýty, které domácí násilí provázejí, jak si posílit ztracené sebevědomí.
► Jak ochránit děti, co jim říct, kam s nimi odejít.
► Jak přestat obhajovat partnerovo násilné chování a jak svou situaci řešit.
► Možnosti, jak se dá vztah zachránit a jak zlepšit soužití.
► Co můžete udělat pro svou bezpečnost, jak se chovat a pohybovat v bytě s násilníkem, jak v případě napadení bezpečně a rychle opustit domov.
► Kde a jak hledat odbornou pomoc, jak může pomoci blízká osoba.
► Jak čelit pronásledování bývalým partnerem
► Odkud se bere násilí, vliv násilné výchovy na chování v dospělosti, prevence domácího násilí.

► Právní rady a legislativa v České republice určená osobám ohroženým domácím násilím.
► Kontakty na místa pomoci v celé ČR

► Psychologické a rodinné poradny, Intervenční centra
► Azylové domy, linky důvěry, internetové poradny

Tato kniha se může stát zdrojem informací a základem pro pochopení problematiky domácího násilí nejen pro každého z nás, ale také pro psychology, učitele, policisty a další profesionály, kteří se s tímto neblahým fenoménem mohou setkat při své práci.

Více informací o knize naleznete na stránkách vydavatelství a nakladatelství Computer Press

 

 

Název:     Moderní psychologie pro právníky
Podtitul:   Domácí násilí, stalking, predikce násilí
Autor:       Ludmila Čírtková


Formát:    17×24 cm, 160 stran
Datum vydání: 11.08.2008
Katalogové číslo: 2039, GRADA Publishing, a.s.
ISBN:        978-80-247-2207-8
Edice:       Psyché

Cena:        239 Kč

 

Anotace:
Pro současnou forenzní psychologii je charakteristický deliktově specifický přístup. Místo obecných, univerzálních výpovědí o pachatelích, zločinech a jejich obětech se již několik let prosazuje studium a výzkum konkrétních okruhů kriminality. A právě proto se doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., zaměřila ve své nové knize mimo jiné i na nové poznatky a otevřené otázky kolem domácího násilí a stalkingu (nebezpečného pronásledování). Všímá si mnohočetných vrahů či týrání zvířat, přináší současné názory forenzní psychologie k těmto jevům a podává jejich psychologickou interpretaci. Věnuje se zejména vybraným skupinám sociálněpatologických jevů nebo deliktů.

 

 

Název:     Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů
Podtitul:   příručka pro pomáhající profese
Autor:       Ludmila Čírtková, Petra Vitoušová a kolektiv


Formát:    15×21 cm, 192 stran
Datum vydání: 15.02.2007
Katalogové číslo: 3012, GRADA Publishing, a.s. 
ISBN:        978-80-247-2014-2
Edice:       Sestra

Cena:      229 Kč 

 

Anotace:
První ucelená publikace tohoto druhu v České republice přináší rady a profesionální pomoc všem členům pomáhajících profesí, kteří se ve své práci setkávají s oběťmi i svědky trestných činů. Jde o nepostradatelnou příručku, která přinese užitek nejen sociálním pracovníkům, kriminalistům a soudcům, ale také lékařům, zdravotním sestrám, pracovníkům, kteří zabezpečují linky důvěry a krizové linky, zaměstnancům azylových zařízení, starostům a dalším zástupcům státní správy. Po knize na toto téma volají i studenti a pedagogové škol se sociálně právním, kriminalistickým a zdravotnickým zaměřením. Autoři knihy přednášejí po celé České republice a spolupracují s partnerskou organizací Pomoc obetiam na Slovensku. Kniha vychází u příležitosti 15. výročí existence Bílého kruhu bezpečí a Evropského dne obětí.

 

 

Název:     Domácí násilí
Podtitul:   Kontext, dynamika a intervence
Autor:       Drahomír Ševčík, Naděžda Špaténková a kol.

 

Vydavatel:    Portál    
Rok vydání:    2011
Počet stran:    192    
ISBN:    978-80-7367-690-2
http://obchod.portal.cz/produkt/domaci-nasili/

 

Anotace: Publikace popisuje cyklus násilí, jeho výskyt v české populaci, pomáhajícím profesionálům nabízí metody a prostředky k jeho identifikaci. Seznamuje s projevy chování a jednání hlavních aktérů, se systémem pomoci ohroženým osobám, včetně jejich právních možností, detailně popisuje činnost intervenčních center.
 

 

 

Název:     Týraná
Podtitul:   Příběh ženy, která čelila domácímu násilí
Autor:       Schwartz, Diane


Vydavatel: Portál
Rok vydání: 2012
ISBN: 978-80-262-0078-9
http://obchod.portal.cz/produkt/tyrana/

 

Anotace: Dianne je úspěšná žena, působí jako moderátorka a zpěvačka a navíc je i úspěšná obchodnice. Tato stránka jejího života je však jen fasádou, která zakrývá smutnou a hrozivou skutečnost: její manžel ji fyzicky i psychicky týrá a navíc v ní budí pocity viny, že si za svou situaci v podstatě může sama. Postupem času se jeho násilné chování zaměří i na Diannina syna z předchozího manželství. Až tehdy v sobě nešťastná žena najde sílu a prolomí iluzi spokojeného a vyrovnaného manželství. Velmi silný příběh autorka v závěru knihy doplňuje zajímavými reflexemi. Přemýšlí o tom, proč si za muže vybrala právě násilníka, a vzpomíná na to, jak se jejich vztah vyvíjel. Objevuje momenty, které mohly posloužit jako varovné známky toho, co se bude dít, a popisuje uzavřený kruh „láska-naděje-strach“, který je charakteristický pro domácí násilí. Kniha může povzbudit a inspirovat lidi, kteří žijí v nevyrovnaném vztahu, k hledání sil k nápravě, případně k opuštění bezvýchodné situace. V případě domácího násilí jde totiž leckdy doslova o život. Kniha je určena pro lidi, kteří trpí domácím násilím, psychology a terapeuty, sociální pracovníky, zájemce o psychologicky laděnou literaturu faktu.
Dianne Schwartz založila a vede organizaci Educating Against Domestic Violence (Vzděláním proti domácímu násilí) zaměřenou na prevenci domácího násilí a na podporu lidí, kteří mu čelí.

 

Název:     To není vaše vina!
Podtitul:   Jak se vyrovnat se sexuálním napadením. Rádce pro ženy, muže, dospívající, jejich přátele a jejich rodiny
Autor:       Helen Benedict

 

Vydavatel: One Women Press
Rok vydání: 2003
ISBN: 80-86356-17-5
http://www.kosmas.cz/autor/7011/helen-benedict/

 

Anotace: Psychosociální rádce pro oběti znásilnění s praktickými návody, jak si pomoci sám a jak mohou pomoci ostatní. Kniha je doplněna o adresář s kontakty na organizace a zařízení, která obětem znásilnění pomáhají, a na linky důvěry a linky krizové intervence v ČR a na Slovensku.
Kniha je vhodná nejen pro oběti a jejich blízké, ale také pro osoby, které se s nimi setkávají v rámci své práce: pracovníky z řad policie, zdravotnický personál a poradce krizových center. Pomůže jim pochopit čím oběť prochází a jak ji pomoci.