ONE BILLION RISING v Praze

POVSTAŇTE s námi 14. února 2013 v 17:00 na schodech Národního muzea na Václavském náměstí, abychom společně vyjádřili celosvětový nesouhlas s násilím na ženách. 

Každá třetí žena má ve svém životě zkušenost se znásilněním či zmlácením.
Jedna miliarda zneužitých žen je zvěrstvo.
Jedna miliarda tancujících je revoluce. 

Přidejte se 14. února 2013, kdy vyjdou ženy a muži v Praze do ulic a POVSTANOU!

POVSTÁVÁME, protože násilí na ženách je nepřijatelné.
POVSTÁVÁME, protože tento problém je závažný a vyžaduje si naši pozornost.
POVSTÁVÁME, protože MY máme hlas a chceme, aby ho ostatní slyšeli.

ZAPOJTE SE:
1. Vytvořte si ceduli, na níž napiště, proč povstáváte, nebo že povstanete 14. února. Invenci se meze nekladou.

2. Najděte si jakékoliv místo, kde povstanete. Postavte se na něco (na schody, židli, stůl, žebřík, závisí zcela jen na Vás). Stůjte hrdě s vědomím toho, že jste jedna/jeden z miliardy žen a mužů, kdo povstává.
3. Poproste někoho, aby Vás v tomto postavení s Vaší cedulí VYFOTIL (ať už pomocí telefonu, iPadu či profesiálního fotoaparátu). Opět vše je na Vaší kreativitě.

4. PŘIDEJTE svou fotku na facebookovou stránku One Billion Rising Prague facebook.com/OneBillionRisingPrague Zkopírujte a vložte tento odkaz, na němž vyvěste svou fotku.
5. SDÍLEJTE co nejvíce fotku s Vaším sdělením Facebook, Twitter (#OneBillionRisingPrague), Instagram, Tumblr, Vaše blog, Google+, Pinterest, Vaše email kontakty a vyzvěte ostatní, aby udělali to samé.

6. Nakonec POVSTAŇTE s námi 14. února na schodech Národního muzea, kde všichni společně povstaneme přesně v 17:00. Přijďte nejméně o deset minut dříve, abyste se zapojili do demonstrace.


POVSTAŇ s námi dnes, Praho! My jsme ONE BILLION RISING!

Krátké video ke kampani: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gl2AO-7Vlzk

Zdroj: http://onebillionrising.org/

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009