Praha, 11. září 2009 – před osmi lety zahájila činnost DONA linka, která nepřetržitě poskytuje telefonickou krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím a je místem nepřetržité odborné podpory pro pomáhající profesionály (zejména pro policisty a zdravotníky), pracovníky institucí veřejné správy (např. orgány sociálněprávní ochrany dětí). Tým DONA linky, složený z třiceti odborně vyškolených a zkušených konzultantů, žen i mužů, je v nepřetržitém provozu připraven pomoci řešit problémy vyplývající z incidentů domácího násilí v manželských, partnerských, mezigeneračních a mezilidských vztazích.

Konzultanti na čísle 2 51 51 13 13 přijali k 11. 9. 2009 celkem 28 174 volání, z nichž téměř 60 % mělo přímou souvislost s domácím násilím. Pomoc DONA linky více vyhledávají ženy (94 %), které jsou také nejčastěji oběťmi nebo přímo ohroženy. Muži se stále velmi stydí přiznat, že je týrají jejich ženy nebo děti. Přesto DONA linka zachytila velmi závažné případy, kdy se týrané muže podařilo předat do osobního kontaktu s odbornou pomocí. Celá čtvrtina volání patří těm, kteří hledají pomoc pro jinou osobu – volají příbuzní a známí ohrožených osob, spolupracovníci, sousedé, pracovníci úřadů. Tito tzv. zachránci se snaží zprostředkovat informace a rady zejména mezi svými příbuznými.

V incidentech se znaky domácího násilí převažuje kombinace fyzického a psychického násilí (64 %). Případy s vysokou hrozbou dalšího násilí doporučuje DONA linka řešit s využitím sociálněprávních a preventivních opatření, především prostřednictvím institutu vykázání. Zvlášť ohrožující situace doporučuje pak řešit za použití trestního práva. Osobám, které jsou ohrožené psychickou formou násilí, například ponižováním, týráním, pronásledováním apod. (více než 26 % volajících), doporučí DONA linka a předá kontakty na místa odborné sociální pomoci.

Konzultanti linky dokáží nejen poradit, ale také podpořit činnost různých subjektů v rámci mezioborové spolupráce, kterou nová legislativa a praxe vyžaduje. Konzultanti DONA linky jsou vyškoleni v problematice vykázání i v metodě odhadu a řízení rizika hrozby dalšího násilí. Nepřetržitá dosažitelnost DONA linky pomohla za osm let nejen vysokému počtu obětí domácího násilí , ale také při zvládání profesionálně kompetentních reakcí na náročné situace spojené s násilnými projevy v soukromí.

Před osmi lety DONA linka zahájila činnost na základě dlouhodobého společného projektu soukromého sociálního investora a provozovatele linky občanského sdružení Bílý kruh bezpečí. Nyní provoz DONA linky významně podporují Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Hlavní město Praha a Městská část Praha 5. DONA linka jedním z jedenácti pracovišť Bílého kruhu bezpečí registrovaných v ČR pro poskytování sociálních služeb.

Více informací o DONA lince naleznete na stránkách www.donalinka.cz

 
DATA K VYKÁZÁNÍ V ČR

v období od 1. 1. 2007 do 31. 8. 2009


Celkem 2099 evidovaných případů vykázání

Každoročně při nich přímo ohroženo
– cca 800 dospělých osob (z toho 95 % žen a 5 % mužů)
– minimálně 1000 dětí
Tzn. že vykázáním bylo před dalším násilím ochráněno minimálně 4650 přímo ohrožených osob.

PRŮMĚR ČR:

– Policie ČR eviduje denně 17 výjezdů k incidentům se znaky domácího násilí, z toho 14 % končí vykázáním,
– Intervenční centra evidují ročně 4000 kontaktů mimo institut vykázání

(Pramen: Asociace pracovníků intervenčních center ČR a Policie ČR)