Pravidla při pronásledování (stalking)

Pronásledování (stalking) je úmyslné, zlovolné pronásledování, které ohrožuje vaši bezpečnost a snižuje kvalitu života. Hlavním znakem je opakované a dlouhodobé obtěžování nevyžádanou a nechtěnou pozorností. Pronásledování vždy silně narušuje privátní sféru života a může být doprovázeno nebezpečným vyhrožováním ze strany násilné osoby.

Typické projevy nebezpečného pronásledování, které je pokračováním domácího násilí:

  • opakované a pro oběť skličující pokusy o kontakt cestou dopisů, telefonátů, mailů, SMS, zasíláním drobných předmětů apod.;
  • demonstrování moci v podobě přímých nebo nepřímých výhružek, které u normální „rozumné“ osoby vzbuzují oprávněný strach a obavy (např. pravidelné sledování oběti v odstupu 1 metru cestou z práce domů);
  • ničení věcí.

Naučte se žít, jako byste bydlel/a ve velice nebezpečné části světa. Vždy buďte ostražitý/ostražitá.

Tady jsou některé sebeobranné rady, kterými se můžete řídit:

  • Změňte banku, supermarket i nákupní středisko.
  • Když jdete do školy nebo do společnosti, mějte s sebou vždy člena rodiny nebo známého.
  • Pokud pronásleduje vaše auto, tiskněte houkačku nebo alarm, abyste ho/ji vystrašil/a, zastavte u nejbližšího obchodu nebo jiného místa, kde je hodně lidí, a zavolejte pomoc.
  • Noste s sebou u klíčů legální pepřový sprej nebo alarm (některý typ alarmu se může zavěsit na krk jako přívěšek, funguje ale jen ve vzdálenosti menší než 30-50 metrů od vašeho telefonu).
  • Nastavte záznamník tak, abyste mohl/a nahrávat hovory, kdykoliv zvednete telefon. Vždy mějte přístroj zapnutý (nahrané hovory s výhružkami vezměte na policii nebo k vyšetřovateli jako důkaz). Telefonní obtěžování je složité dokázat jen se samotnými telefonními záznamy. Záznamy totiž ukazují, že bylo voláno z určitého čísla, ale není tu žádný důkaz o tom, kdo volal. Z nahrávek volání mohou úřady nejen identifikovat hlas, ale i slyšet zlobu nebo hrozby.
  • Vždy u sebe noste mobilní telefon, abyste mohl/a kdykoliv zavolat pomoc.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009