Policisté stále častěji vykazují násilníky z domácnosti

in Novinky.cz, 4.2.2012:

Čeští policisté v loňském roce vykázali z domácnosti násilníky v 1430 případech, což je o třetinu více, než tomu bylo v předchozím roce. Tehdy sebrali klíče od bytu 1058 agresivním jedincům. K tomuto trestu přistupují v případech domácího násilí, aby ochránili blízké agresorů. Vyplývá to ze statistik Bílého kruhu bezpečí.

Celý článek si můžete přečíst zde (budete přesměrováni na stránku Novinky.cz)

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009