Poradny Bílého kruhu bezpečí otevřeny

V souvislosti s ukončením nouzového stavu jsme se od 12. 04. 2021 vrátili do obvyklého režimu provozu poraden, intervenčního centra v Ostravě a příjmu klientů ze strany případových manažerů.

V platnosti zůstávají veškerá dosud zavedená opatření na ochranu zdraví našich pracovníků i uživatelů služeb. V prostorách poraden je nutné používat respirátor. Desinfekce na ruce je připravena.

Pokud se necítíte dobře, nebo jste byli v kontaktu s pozitivní osobou, anebo vám byla nařízena karanténa, prosíme, návštěvu poradny odložte.

K dispozici je vám i nonstop Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. čísle 116 006. Více info na www.116006.cz.  Volání na Linku 116 006 je bezplatné a diskrétní.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009