Práva, která by oběti kriminality měly znát

Tisková zpráva, 02.09.2021 – Bílý kruh bezpečí

Před 30 lety 4. září 1991 vznikl Bílý kruh bezpečí

Obětem kriminality v ČR pomáhá již 30 let Bílý kruh bezpečí. K jakým aktuálním závěrům dospěl?

 1. Oběti často na svá práva nedosáhnou, protože je neznají a nerozumí jim.
 2. Naopak pachatelé svá práva využívají aktivně a ofenzivně.

  Obětem různých neštěstí, katastrof či kriminality poskytují pomoc často již v první linii psychologové.
  Avšak tato pomoc sama o sobě nestačí. Oběti kriminality jsou po trestném činu nejen psychicky
  otřeseny, ale čelí také různým praktickým a právním problémům. Pachatel je často nešetří ani po
  činu, očerňuje je a přenáší na ně vinu za to, čeho se dopustil. Typickou ukázkou jsou vztahová
  znásilnění, domácí násilí nebo nebezpečné pronásledování. A proto oběti potřebují svá práva znát,
  porozumět jim a umět je včas uplatnit.

  V ČR mají oběti kriminality „na papíře“ rozsáhlá práva (viz zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných
  činů), ale ta často zůstávají ležet ladem. Hlavním problémem je často formální přístup orgánů činných
  v trestním řízení. Podobně je tomu i v zahraničí. Například v Rakousku 49% obětí násilných trestných
  činů uvedlo, že neměly pocit, že by jejich práva byla v průběhu vyšetřování brána vážně. Ve Francii se
  stejným způsobem dokonce vyjádřilo 67% obětí. (Studie FRA „Justice for victims of violent crimes“
  z roku 2019).

  Tuto praxi potvrzují i výroky vybraných obětí násilných deliktů v ČR:
  – Policie celou situaci velmi zlehčovala a připadala jsem si spíše jako pachatel než oběť.
  Rozhodně mi nepřišlo, že by mi někdo z policistů chtěl pomoci. (Oběť domácího násilí)
  – Často jsem sama vyšetřovatele musela kontaktovat, neměli zájem nic řešit, neměla jsem
  informace a žila jsem v ohromném strachu, který doprovázely útoky přes web. (Oběť
  vztahového znásilnění)
  – Mé trestní oznámení nebylo přijato s tím, že si mám vést kalendář incidentů a pak přijít.
  (Oběť nebezpečného pronásledování)

  Bílý kruh bezpečí má jasný strategický cíl – přispět k tomu, aby práva obětí začala dobře fungovat i
  v praxi
  . V rámci kampaně s mottem „PRÁVA OBĚTÍ OBĚTEM“ bude veřejnosti zpřístupňovat
  srozumitelně a přehledně nejdůležitější práva, např. právo oběti na důvěrníka a zmocněnce, na
  informace, na ochranu soukromí, na finanční kompenzaci nebo na zajištění ochrany a bezpečí.

  Pomoc obětem má být rychlá a pozitivní, pak je také účinná. Takovou okamžitě dostupnou první
  pomoc lze získat na nonstop bezplatné lince 116 006
  , která je určena obětem kriminality a domácího
  násilí. Linka poskytuje telefonickou krizovou pomoc, psychickou podporu i právní informace. A umí
  oběť nasměrovat na místa pomoci jako např. na poradny Bílého kruhu bezpečí v ČR. Jinak řečeno,
  linku 116 006 je dobré znát, protože umí obětem pomoci v reálném čase, kdy to nejvíce potřebují.

  Kontakt pro média: Petra Vitoušová, centrala.praha(at)bkb.cz

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009