PŘED 28 LETY VZNIKL BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ

Tisková zpráva

Přesně 4. září 1991 vznikl Bílý kruh bezpečí. Zrodil se z ryzí občanské potřeby zlepšit postavení obětí trestných činů v naší zemi a poskytovat jim odbornou a bezplatnou pomoc. Osm zakladatelů, mezi kterými nechyběli právníci, kriminologové, psychologové a novináři, tehdy nemohlo předpokládat, že jejich iniciativa najde tolik následovníků a rozroste se v uznávanou organizaci v České republice i v Evropě.

 

Dnes je Bílý kruh bezpečí jednou z nejdéle působících nestátních organizací s pobočkami v téměř všech krajích republiky a organizující dobrovolnou práci 400 právníků a psychologů. Pomáhat lidem v těžké životní situaci považují všichni za přirozenou věc. Do konce roku 2018 eviduje Bílý kruh bezpečí úctyhodných 205 683 kontaktů s lidmi, kteří v jeho poradnách nebo na lince pomoci hledali informace a praktické rady poté, co se stali obětí některého z trestných činů. Od roku 1996 je Bílý kruh bezpečí plnoprávným členem nadnárodní organizace Victim Support Europe se sídlem v Bruselu. Díky těmto úzkým kontaktům s evropskými organizacemi pomohl našim občanům, kteří se stali obětí zločinu v zahraničí, i mnoha cizincům, které potkal stejný osud při návštěvě ČR. 

 

Bílý kruh bezpečí provozuje celostátní nonstop bezplatnou Linku pomoci obětem (kriminality a domácího násilí) na čísle 116 006. Má k dispozici nejenom odborné poradce, ale také terapeuty a zejména případové manažery, kteří jsou připraveni vyjet ke zvlášť zranitelným obětem a pozůstalým. Případoví manažeři mohou například doprovázet oběti k výslechům a k hlavnímu líčení u soudu. Od roku 2010 spolupracuje Bílý kruh bezpečí na základě dohody o spolupráci s policií, a to zejména při bezodkladné, rychlé pomoci obětem v případech nejzávažnějších násilných deliktů. A takových už bylo bezmála 700.  Za téměř třicet let se také změnila skladba klientů Bílého kruhu bezpečí a jejich potřeby. Přibývá vztahového násilí, nejenom partnerských, ale i sousedských incidentů. Násilné chování prosakuje více i do mladší generace. Řadu problémů, které vyústí ve vydírání, podvody, nebezpečné vyhrožování a pronásledování, přináší komunikace na sociálních sítích.

 

Bílý kruh bezpečí se rovněž zasazuje i o zlepšení práv pro oběti kriminality.  V roce 2007 nabyl účinnosti zákon na ochranu před domácím násilím, který byl připraven z iniciativy této organizace. A o několik let později se Česko dočkalo zákona o obětech trestných činů. „Byl to zejména Bílý kruh bezpečí, díky jehož cenným radám a informacím z praxe jsme na Ministerstvu spravedlnosti dokázali připravit kvalitní právní úpravu, která od roku 2013 výrazně zlepšila postavení obětí v trestním řízení. Že se tady v přístupu k obětem trestných činů po letech rigidního stavu něco zásadního změnilo, je tedy velká zásluha této organizace a jeho dlouholeté prezidentky Petry Vitoušové,“ komentuje Mgr. František Korbel, Ph.D. z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, dříve náměstek ministra spravedlnosti. Bílému kruhu bezpečí se v průběhu doby podařilo získat ke spolupráci řadu policistů, právníků, advokátů, psychologů a jiných odborníků. Díky tomu se postupně daří prosazovat nové právní instrumenty do každodenní praxe policie a orgánů činných v trestním řízení.

 

Více informací o Bílém kruhu bezpečí naleznete na webových stránkách www.bkb.cz

Pro více informací k tiskové zprávě kontaktujte: centrala.praha@bkb.cz

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.