Při pomoci obětem a pozůstalým v Bohumíně spolupracuje Policie ČR s Bílým kruhem bezpečí

Tisková zpráva – Zítra uplyne 10 let od podpisu Dohody o spolupráci při pomoci obětem trestných činů mezi Policií ČR a Bílým kruhem bezpečí. Dne 13. srpna 2010 podepsali tehdejší policejní prezident genmjr. Mgr. Oldřich Martinů a prezidentka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová Dohodu o spolupráci, která garantovala, že zvlášť traumatizovaným obětem a pozůstalým po obětech bude poskytnuta přímá krizová intervence ze strany policejních psychologů a interventů a zároveň jim bude nabídnuta možnost rychlého zprostředkování bezplatné a odborné pomoci Bílého kruhu bezpečí. K dnešnímu dni se tak stalo v 702 případech závažných trestných činů.

Příkladem spolupráce je pomoc aktuálně poskytovaná pozůstalým po obětech požáru v Bohumíně. Policie ČR okamžitě zapojila do práce tým svých krizových interventů a ti do 24 hodin od tragické události zprostředkovali pomoc Bílého kruhu bezpečí sedmi rodinám. Se všemi jsou již případoví manažeři Bílého kruhu bezpečí v kontaktu, telefonickém a postupně i osobním. Všem je poskytována individuální podpora, zjištěny akutní potřeby a postupně jsou jim i srozumitelně a v únosné míře předávány potřebné informace. Pomoc je poskytována diskrétně a na profesionální úrovni bez veřejných proklamací a příslibů. Totéž probíhalo i v případě střelby s tragickými následky v ostravské nemocnici a také v Uherském Brodě.

Během deseti let zprostředkovala Policie ČR okamžitou pomoc Bílého kruhu bezpečí pozůstalým ihned po činu ve 159 případech vraždy, 33 obětem pokusu vraždy, 263 obětem znásilnění, 47 obětem pokusu znásilnění a obětem dalších převážně násilných trestných činů. Praxe potvrzuje, že rychlá a odborná pomoc je ta nejcennější. Zabrání totiž prohloubení traumatizace. Poděkování a ocenění patří všem zaměstnancům a dobrovolníkům Bílého kruhu bezpečí za jejich energii a citlivý přístup ke každé oběti. Vážíme si rovněž dlouholeté spolupráce s policejními psychology a interventy.

I na základě této ověřené spolupráce ve prospěch obětí se policejní prezident brig. gen. Jan Švejdar nedávno dohodl s vedením Bílého kruhu bezpečí o zintenzivnění informovanosti obětí trestných činů. Nově proto bude informace o nonstop bezplatné lince Bílého kruhu bezpečí na čísle 116 006 přímou součástí všech dokumentů určených v trestním řízení obětem. Policejní prezident k tomu dodává: "Uvědomujeme si, že je třeba věnovat obětem trestných činů pozornost. Oběť se nezákonným jednáním pachatele dostává často do velmi obtížné životní situace. Někdy si situace vyžádá i zásah policejních psychologů. Ochotně jsme proto vyslyšeli žádost Bílého kruhu bezpečí o zajištění větší informovanosti o Lince pomoci obětem kriminality a domácího násilí, která může být cenným zdrojem informací."

12. 08. 2020

Zpracovala: Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.