Příběh z Intervenčního centra BKB v Ostravě

Na podzim roku 2008 přišel v doprovodu svého příbuzného do poradny Intervenčního centra Bílého kruhu bezpečí v Ostravě (dále jen IC) sedmdesátiletý muž. Smutně vyprávěl o několikaletém problematickém soužití se svým synem, alkoholikem, dříve již trestně stíhaným v jiných souvislostech, který se na něm dopouštěl dlouhodobého psychického a hlavně fyzického násilí.

Se svým problémem se dosud nikomu nesvěřil, pouze příbuznému, který jej přiměl k tomu, aby vyhledal odbornou pomoc. Pán se cítil vyčerpaně a bezradně. Nedokázal si však představit, že záležitost může řešit oficiální cestou. Byla to dlouhá a náročná konzultace. Ještě ten večer jej syn znovu napadl. Tentokrát otec přivolal Policii ČR, podal trestní oznámení na syna a policisté rozhodli o vykázání.

Ze strany IC byla otci mimo jiné nabídnuta pomoc při sepsání návrhu na předběžné opatření, kterým by soud prodloužil desetidenní lhůtu vykázání, a další konzultace. Z té se však pán telefonicky omluvil. Prý nemůže dopustit, aby jeho syn skončil na „ulici", chce mu dát ještě jednu šanci, dovolí mu, aby se vrátil zpátky domů.

Několik hodin po tomto telefonátu i přes zákaz policie vnikl syn násilím do společného bytu a otce pobodal nožem. Pracovnice IC v rámci výjezdu navštívily zraněného muže v nemocnici a za pomoci příbuzného byl sepsán návrh na prodloužení vykázání. Syn byl stíhán vazebně. Příslušný okresní soud zároveň schválil návrh na předběžné opatření, stejně tak i jeho další prodloužení. Zraněný otec prožíval toto období po psychické stránce velmi špatně, odmítal spolupracovat s kriminalisty, s rodinou i s blízkými, odmítal psychologickou pomoc. Byl ve spojení pouze s poradnou IC, vyčítal si svá rozhodnutí. Při každém kontaktu s ním byla nutná maximálně citlivá podpora.

Celou situaci zhoršoval i fakt, že syn i otec měli možnost být v kontaktu v rámci povolených návštěv ve vazební věznici. Tímto způsobem syn nadále manipuloval s otcem, citově ho vydíral a vyčítal mu jeho jednání. To umocňovalo otcovo sebeobviňování. Letos na jaře byl syn odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Nadále má možnost kontaktu s otcem, který opět zneužívá k opakovaným nátlakům. Otec je přesvědčen o své vině, věří, že v roli rodiče selhal, a tím ublížil svému synovi.

I přes maximální pomoc všech zúčastněných institucí a příbuzných vše nasvědčuje tomu, že synovi umožní návrat do společného obydlí.

Senioři ohrožení domácím násilím jsou specifickou skupinou klientů IC. Téměř ve všech případech mají ambivalentní vztah k násilné osobě, což jim brání účinně řešit tento problém. Ať už se jedná o vztah mezi rodičem a dítětem, nebo prarodiči a vnuky, vždy je vnímání situace ze strany ohrožené osoby ovlivněno sebeobviňováním: „Jako rodič jsem selhal". Velkou roli zde hrají obavy, co si násilná osoba počne, bude-li vykázána (případně i trestně stíhána), co tomu všemu řekne okolí. Avšak nejhorší je pro seniory představa ztráty blízké a přes veškeré násilnosti stále milované osoby. Pozitivní vliv na řešení problému ze strany seniorů může mít také příbuzenstvo, které osobu ohroženou motivuje k řešení, případně se samo pokusí situaci řešit.

   Intervenční centrum BKB Ostrava
               pomoc osobám ohroženým domácím násilím (pro okresy Ostrava, Opava, Nový Jičín)

Ul. 28 října 124
(v Domě kultury)
702 00 Ostrava

tel.: 597 489 207

e-mail: ic.ostrava@bkb.cz

– osobní návštěvu v IC je vhodné předem telefonicky objednat

 

Po  8 – 16
Út  8 – 16
St  pro objednané
Čt  8 – 18
Pá  8 – 14

 

Provoz IC BKB finančně podporují: Město Ostrava, Moravskoslezský kraj, MPSV ČR, Evropský sociální fond.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009