Provoz poraden Bílého kruhu bezpečí během prázdnin

Provoz poraden a Intervenčního centra Bílého kruhu bezpečí – bez omezení během letních prázdnin.

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 je v provozu 24 hodin denně celé léto včetně víkendů a svátků.

Bližší informace o otevíracích hodinách poraden Bílého kruhu bezpečí v Brně, Českých Budějovicích, Jihlavě, Liberci, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a v Praze najdete na stránkách www.bkb.cz

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009