Rok od střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava a Výroční reakce

Dnes si připomínáme smutné výročí – rok od střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava. Proto upozorňujeme na jev, který se jmenuje „Výroční reakce“. Jde o situaci, kdy se v souvislosti s výročím určité traumatické situace dočasně zhorší naše prožívání, může se objevit podrážděnost, úzkosti nebo nepříjemné tělesné reakce. Bývá dobré o ní vědět. Když víme, co se s námi zrovna děje, obvykle nás to zklidní.

Víte, jak vypadá Výroční reakce? Tak trochu vás vrátí v čase.

  • třeba tak, že se potřebujete vyhnout všemu, co by vám mohlo trauma nějakým způsobem připomenout. Raději nikam nechodíte, nechcete se s nikým vidět, děsíte se toho, že lidé (třeba ve snaze vás podpořit) začnou vytahovat vzpomínky.

  • je vám nějak divně. Jste nervózní, cítíte úzkost nebo jste podráždění. Možná jste agresivnější než obvykle, hádáte se kvůli drobnostem a vůbec netušíte proč. Špatně zvládáte stres.

  • flashbacky jsou zpět. Znovu se vám objevují živé vzpomínky na událost, které vyskočí v mysli, když je vůbec nečekáte a nechcete. Jsou tak silné, že na ně reaguje i vaše tělo.

  • smutek a negativita. Kolem výročí dost často vrcholí naše negativní myšlení. Můžou se vrátit pocity viny a stud, naděje do budoucna je pryč.

  • tělesné projevy. Cokoli, od bušení srdce po bolest hlavy či nevolnost. Mohou být jenom nepříjemné, jindy vás ale mohou docela vylekat a přitom se nepotvrdí žádná fyzická příčina.

Někteří lidé svou výroční reakci už znají a nejsou překvapení. Vědí, jak probíhá. Vědí, že mívají horší období i dva až tři týdny před výročím, že po něm už to bývá lepší. Vědí, že v den výročí na tom nebývají dobře a co potřebují.

To, zda a v jaké formě vaše výroční reakce proběhne, nemůžete ovlivnit. Můžete ale upravit svůj přístup. Výročí můžete pojmout tak, aby vás nestáhlo zpátky dolů, zpátky do minulosti, zoufalství a bezmoci. Někteří lidé si naplánují den volna, kdy zalezou do nory a nemají na sebe vůbec žádné nároky. Jiní si naplánují malou soukromou vzpomínku. Někdo naopak odjede do Patagonie, aby byl od vzpomínek co nejdál. A jiní se zavalí prací.

Mít reakci na výročí svého traumatu je normální. Vůbec to neznamená, že jste se nikam neposunuli, že jste se ocitli zase na začátku. Mějte trpělivost. Buďte k sobě laskaví. Pozvěte svou výroční reakci jako součást svého léčebného procesu. Pokud máte podobné reakce, znamená to, že se uzdravujete.

Jenifer Kaločová a Bílý kruh bezpečí – Ostrava

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009