„Romantický  podvod“ 

Na naši  Linku 116 006 se dlouhodobě  obrací  oběti  specifického  podvodu, který  je páchán prostřednictvím  internetu.  Pachatel, nebo pachatelé, postupují velmi obdobným  způsobem.  Nejprve kontaktují  ženu pod záminkou  zájmu  navázat  s ní  citový  vztah. K prvnímu  kontaktu může  dojít  přes  internetové  stránky  určené  k seznámení,  ale i jinak, přes  Facebook, email, nebo jakýmkoli  distančním  způsobem.

Pachatel obvykle komunikuje v angličtině, francouzštině  nebo i češtině  s pomocí  překladače. Představuje se typicky jako „turecký  inženýr na ropné plošině“, „americký voják v Afghánistánu“, nebo „francouzský  lékař v Alžírsku“. Konverzace je z jeho strany velmi emotivní, vyjadřuje  zájem  navázat  se ženou  vážný  vztah. Velmi brzy se však objeví  téma  peněz. Pachatel sdělí  oběti, že  získal  velké  peníze (zdědil / vydělal) a  potřebuje  je zaslat do České  republiky. Rád  by je zaslal oběti. Nejprve ale oběť  musí  poslat jemu určitou částku na uhrazení cla, případně  potřebuje  finance k tomu, aby se dostal do bezpečí on sám. V další  komunikaci popisuje obtíže,  které  s přepravou  peněz  nebo jeho samého  nastaly  a žádá po oběti další částky. Slibuje osobní  setkání a společný život, vše  má  být  v pořádku, jakmile přijede  do České republiky. Pachatel působí opravdu velmi věrohodně a oběti  k němu  pocítí  důvěru. Často  hraje roli i skutečnost, že  oběti nechtějí  odmítnout  pomoc člověku  v tísni. Právě jejich dobrosrdečnosti  pachatel zneužívá.  

Tímto  způsobem došlo v mnoha případech  k vylákání  částky  přesahující  statisíce  korun, v některých případech  i milión  korun. Oběti finanční prostředky  často  obstarávají  tím  způsobem, že  se samy zadluží. Pachatel se snaží  získat  další  a další  finanční prostředky, až  se nakonec zcela odmlčí.

Takové  jednání  je trestným  činem, protože  pachatel (nebo pachatelka – v jednom případě  bylo dohledáno, že  uvedený  účet  byl veden na ženské  jméno) uvádí  oběti  záměrně  v omyl, aby se na jejich úkor  obohatil.

Pokud jste se tedy s podobným způsobem  komunikace setkala, nabízíme Vám  bezplatnou a zcela diskrétní  konzultaci na Lince pro pomoc obětem kriminality a domácího  násilí 116 006. Spolu s vyškoleným konzultantem můžete naplánovat, jak dále  postupovat tak, abyste ochránila své  finance a zjistila, zda se ve Vašem  případě  nemůže  jednat právě  o tento druh podvodu. Konzultace je důvěrná a konzultanti Vás  nebudou k žádným  krokům  nutit, pouze spolu s Vámi  zhodnotí  míru  rizika a doporučí  další  postup.

Před  odesláním   jakékoli  platby na účet  možného  pachatele Vám  proto doporučujeme  anonymně  celou situaci konzultovat na Lince 116 006, konzultanti mají  s tímto  trestným  činem  zkušenosti  a mohou Vám poskytnout užitečné  informace, doporučení  i psychologickou podporu.

JUDr. L. Albrechtová, Bílý kruh bezpečí

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009