Rozhovor s Petrou Vitoušovou

Co je vlastně Bílý kruh bezpečí? Jak vznikl a jakou pomoc poskytuje?

Podívejte se na rozhovor s prezidentkou Bílého kruhu bezpečí Petrou Vitoušovou pro TV A11: https://tv.a11.cz/video/rozhovor-petra-vitousova/

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009