Rozšiřujeme tým konzultantů na tel. lince

POZVÁNKA NA KURZ Bílého kruhu bezpečí


Bílý kruh bezpečí vás zve na tři nově akreditované kurzy se zaměřením na pomoc obětem trestných činů a domácího násilí. Náplň kurzů čerpá ze zkušeností práce s klienty Bílého kruhu bezpečí a Linky pomoci obětem kriminality a domácího násilí. Kurzů se lze zúčastnit jednotlivě, jako rozšíření vaší odbornosti nebo je absolvovat jako celek. Po úspěšném absolvování všech 3 kurzů vás rádi uvítáme jako nového kolegu či kolegyni na Lince pomoci obětem 116 006.


Témata a termíny:

Zvlášť zranitelné oběti, pomoc linky 116 006 a fáze trestního řízení
TERMÍN: 14. – 15. ledna 2017
(přihlášky do 19. 12. 2016)


Pomoc obětem trestných činů a domácího násilí
TERMÍN: 11. – 12. března 2017
(přihlášky do 20. 2. 2017)

Vymáhání náhrady škody, peněžitá pomoc od státu a občanskoprávní minimum
TERMÍN:   


Bližší informace o kurzu zde

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.