Rychlou pomoc Bílého kruhu bezpečí zprostředkovala policie v 84 případech

Přesně před rokem, 13. srpna dopoledne, podepsali policejní prezident a prezidentka sdružení Bílý kruh bezpečí Dohodu o spolupráci v oblasti pomoci obětem zvlášť závažných trestných činů. Oba systémy, státní a nestátní, se rozhodly spolupracovat a být aktivní v situacích, kdy oběti kriminality pomoc nejvíce potřebují a z mnoha pochopitelných důvodů na místo pomoci „nedosáhnou“.

Policie a Bílý kruh spolupracují pouze v těch případech, kdy se zprostředkováním pomoci souhlasí ti, pro které je pomoc připravena. Prvním předpokladem je, aby se bezprostředně po činu k jeho oběti nebo pozůstalým po obětech dostali policejní psycholog nebo policejní intervent. Tedy odborník specielně připravený pro náročné situace. Ten obětem poskytne krizovou intervenci a nabídne pomoc Bílého kruhu. Pokud oběť souhlasí, je pomoc zprostředkována okamžitě telefonátem na nonstop linku Centrály Bílého kruhu bezpečí. Z tohoto místa je koordinována aktivní pomoc. Během prvního roku této spolupráce byla taková pomoc poskytnuta ve 44 případech trestného činu znásilnění, ve 24 případech vraždy, v 9 případech ublížení na zdraví a v 7 jiných náročných situacích. V posledně jmenované skupině se převážně jednalo o tragickou smrt dítěte. Celkem byla tato nová aktivní forma pomoci během prvního roku po podpisu Dohody poskytnuta v 84 případech.

Poskytnutá pomoc vždy začíná telefonátem, rychlou reakcí na aktuální potřeby a nabídkou asistence. Pomoc je vždy individuální. V případech pomoci pozůstalým je někdy zajištěn výjezd, v mnoha dalších případech pomoc převezmou regionální pobočky Bílého kruhu bezpečí. Ve 28 případech byla obětem a pozůstalým poskytnuta nebo zprostředkována peněžitá pomoc.

Tuto formu okamžité pomoci ocenil například cizinec žijící v České republice poté, kdy byla zavražděna jeho bývalá manželka, u které žilo jejich dítě předškolního věku. Po příjezdu na místo činu seděl ve svém vozidle s malým synem a čekal na výslech před policejní stanicí. Díky telefonickému kontaktu mohl už v prvních hodinách s Bílým kruhem bezpečí hledat odpověď na mnoho otázek, se kterými si nevěděl rady. V tu chvíli ho rozhovor s citlivým odborníkem velmi uklidnil. Další pomoc už čerpal osobně v regionální poradně Bílého kruhu v Brně. I ve dnech spojených s výročím pomáhá Bílý kruh bezpečí pozůstalým ve Středočeském kraji a rodině těžce zraněné oběti z Nového Boru. Systém se osvědčil a spolupráce pokračuje. Nijak tím nebyla dotčena možnost obrátit se na Bílý kruh bezpečí přímo, což také činí naprostá většina jeho klientů.

Další informace:

Pomoc obětem násilí – Reportáž České televize odvysílaná v Událostech 13.8.2011

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.