Setkáváte se s domácím násilím? Nasloucháme Vám…

Setkáváte se s domácím násilím? Nasloucháme Vám…

Tisková zpráva APIC

Asociace pracovníků intervenčních center ČR oznamuje, že dne 23. listopadu 2010 v době od 8.00 do 16.00 hodin jsou pracovníci intervenčních center připraveni odpovídat na telefonické dotazy veřejnosti k problematice domácího násilí.

Domácí násilí je fyzické, psychické, sexuální, ekonomické a jiné násilí mezi členy rodiny, nejčastěji mezi manželem a manželkou, druhem a družkou, rodiči a dětmi, prarodiči a vnoučaty. Nejde o vzájemné napadání, ale o opakované, dlouhodobé a stupňující se násilí jednoho člena rodiny vůči druhému. Domácí násilí se týká každé páté rodiny v ČR.

Intervenční centra pro osoby ohrožené domácím násilím poskytují psychologickou, právní a sociální podporu osobám, které jsou ohrožené domácím násilím či osobám, které jsou chráněny Policií ČR vykázáním násilné osoby ze společného obydlí. Telefonické a osobní konzultace umožňují ohroženým osobám, jejich blízkým či spolupracujícím odborníkům včas a bezpečně rozpoznat projevy domácího násilí a rizika v jeho vývoji.

Máte osobní zkušenost s domácím násilím? Zajímáte se jako profesionál o tuto problematiku? Neváhejte a zavolejte do intervenčního centra ve Vašem kraji.

Telefonické kontakty na intervenční centra ČR:
● Praha: 281 911 883
● Kladno: 605 765 883
● Plzeň: 777 167 004
● Sokolov: 359 807 001
● Ústí nad Labem: 475 511 811
● Liberec 482 311 632
● Hradec Králové: 774 591 383
● Pardubice: 466 260 528
● České Budějovice: 386 323 016
● Jihlava: 567 215 532
● Brno: 739 078 078
● Zlín: 577 018 265
● Olomouc: 585 754 736
● Ostrava 597 489 207
● Havířov: 596 611 239

Den 25. listopad Valné shromáždění OSN vyhlásilo Mezinárodním dnem proti násilí na ženách s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o tomto problému. Státní a neziskové organizace při této příležitosti organizují v měsíci listopadu kulturně vzdělávací akce upozorňující na fenomén domácího násilí jako nejrozšířenější formu násilí a zároveň nejméně kontrolovanou.

Asociace pracovníků intervenčních center ČR,
K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem, tel.: 472 743 835

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.