Téma koronaviru na Lince 116 006

První měsíc nouzového stavu přinesl zvýšení počtu kontaktů na Lince pomoci obětem s číslem 116 006, která je určena obětem kriminality a domácího násilí a provozuje ji Bílý kruh bezpečí. V době od 16. března do 16. dubna se na linku obrátilo celkem 672 volajících. Oproti stejnému období v minulém roce počet volání vzrostl o 202. Došlo ke zřetelnému nárůstu poptávky po poskytovaných službách, a to o 42 %.

   

V této souvislosti vzniká otázka, do jaké míry se do hovorů promítá téma koronavirové pandemie. Bílý kruh bezpečí od počátku nouzového stavu zavedl do svých statistik i položku „koronavir“. V prvním měsíci nouzového stavu se „problém koronavir“ objevil v každém desátém hovoru, s postupem času měl však klesající tendenci.

Jak konkrétně se téma pandemie promítalo do situace obětí? Převažovaly obavy spojené s nákazou. Např. dcera nechtěla přivolat policii k domácímu násilí páchaném na její matce, protože by je mohli policisté nakazit. Seniorka nevěděla, jak zabránit návštěvě syna. Bála se, aby ji nenakazil. Žena hledala pomoc: muž jí vytýká, že chodí do práce a ohrožuje rodinu. Nepříjemně ji nutí k desinfekci. Nejde jen o obavy z nákazy. Na domácí násilí působí i další dopady nouzového stavu. Žena se bála, protože jim vždy s řešením napětí ve vztahu pomáhá psycholog, ale ten je nyní nedostupný a soužití se zhoršuje. Jindy šlo o vzrůstající agresivitu muže, který aktuálně nemůže podnikat a bojí se bankrotu.

Bílý kruh bezpečí, z.s., 20. 4. 2020

   

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.