Tisková zpráva Bílého kruhu bezpečí k Evropskému dni obětí

22. 2. 2022 – Evropský den obětí je příležitostí poukázat na situaci obětí kriminality v ČR. Hlavním problémem je pouze formální naplňování práv obětí. Ani po devíti letech od přijetí Zákona o obětech trestných činů (zák. č. 45/2013 Sb.) nedosáhnou oběti na svá práva. Ta v mnoha případech stále zůstávají jen na papíře. Kamenem úrazu je často první kontakt oběti s úřady a Policií ČR. Poučení, kterého se oběti dostává o jejích právech, bývá formalizované a nesrozumitelné. Nepřihlíží k tomu, že oběť je v situaci, kdy její schopnost vnímat a porozumět je limitována prožitým traumatem.

Většina práv je obětem poskytnuta na základě jejich žádosti, což předpokládá, že oběť musí vědět, o jaká práva, kde a kdy si může požádat.   V poradnách Bílého kruhu bezpečí se příliš často setkáváme s oběťmi, které jsou rozčarovány z prvního kontaktu s Policií  ČR. Jdou oznámit trestný čin, ale jsou např. odmítnuty s tím, že nejde o trestný čin, aniž by byla snaha zjistit další okolnosti. Anebo se jim nedostane srozumitelného poučení o místech, kde mohou hledat odbornou a bezplatnou pomoc. Na tuto nepříznivou situaci reaguje Bílý kruh bezpečí výzvou „Práva obětí obětem“.  

U příležitosti Evropského dne obětí publikujeme pět zákonných práv, které by měl znát a uplatnit každý občan, který jako oběť trestného činu přichází do prvního kontaktu s policií.

  1. Každý má právo, aby se s ním zacházelo jako s obětí trestného činu, pokud se tak cítí, a to do chvíle, kdy by se ukázalo, že se zjevně jedná o zneužití postavení oběti. Oběť má právo na to, aby s ní bylo jednáno s respektem k její osobnosti a důstojnosti, zdvořile a šetrně.
  2. Policie ČR je povinna přijmout trestní oznámení a jako potvrzení o tomto je povinna předat oznamovateli (často přímo oběti) kopii úředního záznamu o podání vysvětlení.
  3. Oběť má právo již při prvním kontaktu s Policií ČR, jak při oznámení trestného činu nebo při podání vysvětlení a později při výslechu, být doprovázena důvěrníkem/ zmocněncem. Tedy osobou, která jí poskytuje morální/ právní podporu a může být přítomna prováděnému úkonu.
  4. Policie ČR je povinna informovat oběť o jejích základních právech, a to srozumitelně a na její žádost i opakovaně. K tomu v rámci prvního kontaktu předává formulář „Základní práva oběti trestného činu“.
  5. Policie ČR je povinna oběť informovat o místě odborné pomoci a dokonce předat oběti kontakt na takové místo (poradnu pro oběti, linku pomoci obětem atd.).  Nestačí odkaz na internet. Právě v místě odborné a bezplatné pomoci oběť dostane odpovědi na řadu otázek souvisejících s trestním řízením, zajištěním právního zastupování, ochrany a bezpečí a dozví se více o svých právech v postavení poškozeného a svědka v trestním řízení.

U příležitosti Evropského dne obětí Bílý kruh bezpečí zdůrazňuje následující ověřené poznatky. První kontakt s policií je často rozhodující pro další ochotu oběti spolupracovat při odhalování trestné činnosti a usvědčení pachatele. Špatný první kontakt nastavuje nedůvěru v policii, a to často jednou provždy. Naopak dobrý první kontakt pomáhá obětem překonat psychické následky trestného činu a obnovuje jejich víru ve spravedlivý svět.

Kontakt pro média:

Petra Vitoušová, t. 257 317 110, centrala.praha(at)bkb.cz, více informací na www.bkb.cz

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.