Transgenerační přenos domácího násilí

Každá třetí žena a každý desátý muž se dle statistik setká s domácím násilím. Co k němu vede, jakými způsoby se může projevovat a jak lze situaci zlepšit, rozebraly psycholožka a soudní znalkyně Ludmila Čírtková a vedoucí intervenčního centra Spirála pro Ústecký kraj Martina Vojtíšková v pořadu Terapie na TV Nova: https://tn.nova.cz/videa/10224-terapie/431674-terapie-domaci-nasili-se-prenasi-pres-generace-neni-to-vsak-zelezna-kosile-rikaji-odbornice

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009